CZ EN

Nový zákon podstatně zlepší kontrolu veřejných peněz, nyní budou odpovědní přímo ti, kdo rozhodují.

Ministerstvo financí navrhuje podstatným způsobem zjednodušit a zlepšit systém vnitřního řízení a kontrol veřejných peněz, který je dlouhodobě kritizován kraji, obcemi i Evropskou komisí. Podle zprávy Evropského účetního dvora z roku 2011 byl český vnitřní kontrolní systém dokonce nejhorší v celé EU. Právě kvůli jeho selhání měla Česká republika problémy s čerpáním evropských fondů a musela platit miliardové korekce. Nový zákon o vnitřním řízení a kontrole zjednodušuje současný nepřehledný systém, snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele a zvyšuje jeho účinnost.

„Poskytovatelé byli v posledních letech zavaleni řadou kontrol, které velmi často kontrolovaly totéž bez jasných výsledků. Zejména pro obce to byla neúměrná zátěž. To se změní. Rušíme například nesystémovou veřejnosprávní kontrolu, ale posilujeme audit,” řekl první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Zásadní nedostatky v řízení a kontrole veřejných financí kritizuje i poslední výroční zpráva BIS. Za hlavní problémy veřejné správy označila mimo jiné i netransparentní rozhodovací procesy a nízkou odpovědnost úředníků. Nový zákon řeší tyto nedostatky. Konkrétně zákon jasně stanoví osoby, které budou za řízení a kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky zodpovědné. Rozhodování a s tím spojenou odpovědnost bude možné delegovat, ale pouze o jednu úroveň níže.

„V České republice se potýkáme s problémem, kterému říkám kolektivní nezodpovědnost. Posílení odpovědnosti znamená, že kdo o veřejném výdaji rozhodne a podepíše ho, ten za něj také ponese odpovědnost. V praxi to znamená, že pokud o výdaji rozhodne náměstek, tak za něj také bude odpovědný. Nebude již možné přehazovat odpovědnost na řadové úředníky, kteří o výdaji nerozhodovali, jako jsme to viděli u mnoha medializovaných korupčních kauz,“ dodal první náměstek Lukáš Wagenknecht.
Kvalita hospodaření s veřejnými prostředky se zlepší díky zavedení moderních nástrojů řízení a kontroly, jako například stanovení pravidel pro hodnocení projektů a důsledné uplatnění mezinárodně uznávaných standardů hospodárnosti, účinnosti, účelnosti a legality.

„Tímto zákonem zavádíme dobrou praxi ze soukromého sektoru i do státní správy. Státní správa bude výkonnější a transparentnější,“ dodal ministr financí Andrej Babiš.

Návrh zákona byl zaslán do vnějšího připomínkového řízení. K návrhu zákona se pozitivně vyjádřila Evropská komise i Český institut interních auditorů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.