CZ EN

Ministr financí vidí výrazný potenciál k získání dalších prostředků do rozpočtu v úhradách z vydobytých nerostů

Ministerstvo financí vypracovalo analýzu finančních dopadů platného horního zákona a navazujících právních předpisů. Z analýzy vyplývá, že dosavadní úhrady těžebních společností jsou pro stát nevýhodné a je potřeba zásadně změnit způsob výpočtu úhrad a jejich rozdělování.

Ministerstvo financí navrhuje zjednodušení a zprůhlednění postupu při výpočtu a vybírání úhrad, změnu rozpočtového určení těchto úhrad hrazených těžebními společnosti do veřejných rozpočtů.

Tato opatření by kromě zjednodušení a zpřehlednění systému přinesla veřejným rozpočtům více než 3,6 mld. Kč dodatečných příjmů. Obecní rozpočty by i přes obrácení podílu rozpočtového určení úhrady z 75% na 25% získaly o téměř 600 mil. Kč více, státní rozpočet by byl posílen o více než 3 mld. Kč ročně.

Používaný vzorec pro výpočet úhrady i samotný text vyhlášky o podrobnostech placení úhrad obsahují četné nejasnosti, které vytvářejí prostor pro spekulace, což ve svém důsledku vede k tomu, že výpočet úhrad není jednoznačný. Kvůli nevhodně nastavenému vzorci rovněž není v žádném případě dosahováno vyhláškou stanovených procentních sazeb. „Je alarmující, že přestože vyhláška u některých surovin stanovuje sazbu ve výši 10 %, reálná výše úhrady v roce 2012 činila necelé 1 % z tržeb“, uvedl ministr financí Andrej Babiš. „Je nezbytné, aby nerostné bohatství České republiky bylo ohodnoceno skutečně spravedlivě. Nemůžeme si dovolit takto netransparentní systém,“ dodal.

Ministerstvo financí proto navrhuje změnu vzorce tak, aby podnikatel odváděl úhradu za surovinu skutečně vytěženou bez ohledu na to, zdali byla prodána a za jakou cenu. Ministerstvo financí také požaduje uplatnění zásady, aby jediným držitelem povolení k těžbě a plátcem úhrady byl držitel dobývacího prostoru. Tímto krokem se předejde případům, kdy firma vlastnící dobývací prostor sama netěží, ale dobývací prostor pronajímá jiné společnosti s tím, že mezi těmito společnostmi existuje smlouva, ve které je za komoditu stanovena cena, která neodpovídá reálným cenám na trhu.

Ministerstvo financí zároveň bude prosazovat nové nastavení výše sazeb tak, aby odpovídaly současným ekonomickým i přírodním podmínkám těžby v České republice a změnu poměru rozdělení příjmů z úhrad z vydobytých nerostů mezi státní rozpočet a obce.

Celková výše úhrad (Kč)  Výše úhrad plynoucích do státního rozpočtu (Kč)   Výše úhrad plynoucích do rozpočtů obcí (Kč)
Celková potenciální výše úhrady z vydobytých nerostů v roce 2012 v rozdělení na příjem SR a příjmy rozpočtu obcí, se zohledněním případné změny zákonem stanoveného poměru a dalších navrhovaných změn
Současný stav (podíl 75:25 ve prospěch obecních rozpočtů)  595 516 037  148 878 840  446 637 197 
Stav v případě použití 10% sazby úhrady pro hnědé uhlí a zdvojnásobených procentních sazeb úhrady u ostatních komodit s respektováním 10% stropu (nový podíl 75:25 ve prospěch SR)  4 251 955 516  3 188 966 637  1 062 988 879 

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.