CZ EN

Ministr financí seznámil premiéra s úspěchy úřadu

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš se dnes sešel s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou. Tématem setkání bylo zhodnocení práce resortu Ministerstva financí za posledního půl roku. Ministr financí seznámil premiéra s úspěchy, kterých se úřadu podařilo dosáhnout a s úkoly z programového prohlášení vlády, které ministerstvo plní.

„Pana premiéra jsme s kolegy seznámili s činností ministerstva, s opatřeními, která se nám dosud podařilo prosadit i s těmi, na kterých nadále pracujeme,“ řekl ministr financí Andrej Babiš. „Mimo jiné jsme stabilizovali státní dluh, předložili plán účinných opatření v oblasti boje s daňovými úniky a regulace hazardu a dosáhli nemalých úspor,“ dodal.

Na setkání se hovořilo o státním rozpočtu, kde se Ministerstvu financí úspěšně daří stabilizovat státní dluh. Došlo ke snížení hrubé výpůjční potřeby státu, v důsledku čehož bude v letošním i příštím roce stabilizována hodnota hrubého státního dluhu na úrovni konce roku 2013. Hrubý státní dluh ke konci prvního pololetí 2014 dokonce oproti konci roku 2013 poklesl o 35 mil. Kč. Volné prostředky státu na účtech státní pokladny jsou řízeny efektivněji, stav neinvestovaných a neúročených prostředků byl minimalizován. Investování eurové likvidity a další operace na peněžním trhu přinesly od počátku roku přes 143 mil. Kč. Ministerstvo financí splnilo i další úkol vyplývající z programového prohlášení vlády, přípravu materiálu o státním rozpočtu pro občany. V březnu byla publikována informační brožura „Státní rozpočet v kostce“.

Další důležitou oblastí, o které ministr financí a premiér diskutovali, byla oblast daní. Ministr financí Andrej Babiš vyzdvihl uzavření dohody o spolupráci v rámci boje s daňovými úniky zejména u DPH a spotřebních daní s Ministerstvem vnitra, tzv. Kobry. Ta již vyšetřuje daňové podvody a vykazuje první úspěchy. Podstatným nástrojem v boji proti daňovým únikům je také zavedení povinnosti plátců DPH vést tzv. kontrolní výkaz (párování faktur), který pomůže zamezit daňovým podvodům, zefektivní výběr daní a posílí postavení poctivých daňových poplatníků. Významný je i návrh ministra financí na zavedení tzv. reverse charge na veškeré zboží a služby na přechodnou dobu, který prosazuje na evropské úrovni a který by znamenal přelom v boji s daňovými úniky. Andrej Babiš postupně získává pro tento návrh podporu ostatních ministrů financí EU.

Klíčovým projektem je pro Ministerstvo financí i tzv. elektronická evidence tržeb inspirovaná zejména chorvatským modelem. V této souvislosti se ministr financí nedávno sešel se svým chorvatským protějškem, aby prodiskutovali hlavní problémy při implementaci systému v Chorvatsku, reakci trhu, veřejnosti a podnikatelů i související rozhodnutí v oblasti daní či celkové přínosy systému.

Ministr financí Andrej Babiš prezentoval také úspory, kterých se úřadu pod jeho vedením podařilo dosáhnout. Výrazně byly sníženy náklady na provoz státní pokladny – v otevřeném výběrovém řízení byla vybrána nabídka, která oproti současnému stavu představuje úsporu cca 70 % v provozních nákladech. Byly vypovězeny více než tří desítky nevýhodných smluv na externí právní služby s advokátními kancelářemi a namísto externích advokátů tuto práci nyní odvádějí právníci ministerstva. Bylo vyjednáno také snížení hodinové sazby u právních služeb poskytovaných v zahraničních arbitrážích, v některých případech došlo ke snížení sazby až o 60%. Na základě revize již odvedené práce vyjednalo Ministerstvo financí významnou slevu, a to i zpětně pro právní služby fakturované v roce 2013. Byly vyjednány výrazné slevy na nákup mnoha položek, například volání a dat, cestovného a letenek, energií, židlí či kancelářského papíru, vše v řádu desítek procent. Úspor bylo dosaženo též v oblasti poplatků, a to u Centrálního depozitáře cenných papírů v průměrné výši o 33,0 % a při distribuci spořicích státních dluhopisů o cca 60 %.

U ekologických zakázek bylo omezeno jejich zadávání v jednacím řízení bez uveřejnění na absolutní minimum. Upraveno bylo i zadávání zakázek malého rozsahu – zakázky nad půl milionu Kč se nově zadávají formou otevřené výzvy. To vedlo ke snížení vysoutěžených cen v průměru na 50% předpokládaných hodnot. Ministerstvo financí se soustředí především na intenzivní přípravu zakázek, které navazují na dopravní infrastrukturu.

Pozornost byla zaměřena i na mezinárodní organizace, jichž je Česká republika členem. Ministerstvo financí na poplatcích za letošní rok ušetřilo částku 40 miliónů Kč. Další úspory jsou očekávány i u ostatních ministerstev. Změnil se také přístup k Mezinárodní investiční bance a Mezinárodní bance pro hospodářskou spolupráci (MBHS), kde je Česká republika akcionářem. Za minulého vedení vystupovala ČR v obou bankách velmi pasivně. Na poslední valné hromadě MBHS zástupci Ministerstva financí prosadili vyplacení historicky rekordní dividendy ve výši 73 miliónů Kč.

Ministerstvo financí považuje za jednu z hlavních priorit také respektování vůle obcí k rušení technických herních zařízení na jejich území. Díky zlepšené organizaci práce došlo ke zrychlení procesu rušení licencí provozování těchto zařízení z minulých let. Pravomocně bylo zrušeno již cca 7,5 tisíce licencí. Ministerstvo financí také pracuje na novém moderním loterijním zákoně. Ten by měl přinést zefektivnění výběru daní u loterií a jiných podobných her a zamezení daňovým únikům z provozu nelegálních loterií a her na internetu. Hraní v prostředí internetu bude novým zákonem legalizováno, řádně zdaněno a tvrdě regulováno. Resort zároveň bojuje s nelegálními provozovateli hazardu, bylo například podáno trestní oznámení kvůli nelegálnímu provozování takzvaných „vědomostních kvízů“. Při nedávných kontrolách v hernách a kasinech byli odhaleni provozovatelé, kteří dluží státu na odvodech z loterií a na přímých a nepřímých daních zhruba 20 milionů korun.

V oblasti finančního trhu, byla předložena novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech reagující na zhoršující se situaci v sektoru. Cílem navrhovaných změn je především stabilizace sektoru tzv. kampeliček, přiblížení jeho fungování mezinárodním standardům a eliminace rizik tohoto sektoru pro Fond pojištění vkladů.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.