CZ EN

Ministr financí Andrej Babiš jednal s odboráři o dění v ÚSTR

Ministr financí Andrej Babiš se dnes setkal se zástupci tří odborových organizací působících v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Tématem setkání bylo osvětlení situace kolem dění v Ústavu, které může vyvolávat spekulace o řešeních osobních či personálních sporů v ÚSTR.

Koncem minulého roku se na Ministerstvo financí obrátilo vedení ÚSTR s žádostí o přesun pracoviště mající v působnosti digitalizaci archivů, a s tím souvisejících mzdových prostředků z ÚSTR na Archiv bezpečnostních složek. Ministerstvo financí tuto žádost zamítlo s tím, že odporuje zákonu. Stanovisko Ministerstva financí potvrdil následně i předseda vlády dopisem adresovaným tehdejší ředitelce ÚSTR.

Při přípravě státního rozpočtu na rok 2015 vyšlo Ministerstvo financí vstříc vedení ÚSTR a navýšilo jak počet pracovních míst o 44, tak i objem mzdových a souvisejících výdajů ke zkvalitnění činností daných zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archívu bezpečnostních složek a zákonem č. 262/2011 Sb. o účastnících odboje a odporu proti komunismu, kteří se budou věnovat zejména dočasnému zajištění inventarizace a kontroly provedení digitalizace a evidence archiválií.

Aniž by však bylo Ministerstvo financí informováno, v současnosti Ústav připravuje hromadné propouštění 22 pracovníků odboru informatiky a digitalizace, přičemž v Archivu bezpečnostních složek uvažuje se zřízením v podstatě identického odboru. Toto jednání podle zástupců odborů vede k obcházení zákona a vedení ÚSTR tím řeší propouštění jemu nepohodlných zaměstnanců. Ministr financí Andrej Babiš se s argumenty odborářů důkladně seznámil a sdělil, že Ministerstvo financí bude hledat takové opatření, které zamezí případnému neefektivnímu vynakládání prostředků státního rozpočtu zajištěných pro jiný účel.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář