CZ EN

Ministerstvo financí vydává říjnovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává říjnovou makroekonomickou predikci. Podle aktuálních dat, která již vycházejí ze standardu národních účtů ESA 2010 a odrážejí i další metodické změny, reálný HDP ve 2. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletně vzrostl o 0,3 %. V porovnání s 1. čtvrtletím 2014 tak sice došlo k jistému zpomalení růstu, tento vývoj byl ale v souladu s očekáváními. Nadále se tak domníváme, že pozvolné oživování ekonomické aktivity bude pokračovat. Za celý letošní rok by reálný HDP mohl meziročně vzrůst o 2,4 % a obdobnou dynamiku by HDP mohl vykázat i v roce 2015. Růst by měl být v obou letech tažen výhradně domácí poptávkou, příspěvek čistých vývozů by se měl pohybovat okolo nuly.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od minulých let by totiž měly administrativní vlivy (zejména snížení cen elektřiny) během celého letošního roku působit protiinflačně. Průměrná míra inflace by tak letos mohla dosáhnout jen 0,5 %. V roce 2015 by se sice růst spotřebitelských cen měl zrychlit, očekáváme však, že se inflace stále bude pohybovat pod inflačním cílem ČNB.

Predikce vývoje na trhu práce doznala oproti minulé Makroekonomické predikci jen nepatrných změn. Díky pozvolnému růstu ekonomické aktivity by se měla míra nezaměstnanosti postupně snižovat, zaměstnanost by naopak měla mírně růst.

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,9 %, pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 3,9 %. Kromě předpokládaného postupného zlepšování situace soukromého sektoru by na vývoj mezd a platů měl příznivě působit navrhovaný nárůst objemu platů v rozpočtové sféře.

Očekáváme, že hospodaření vládního sektoru skončí v letošním roce deficitem ve výši 1,5 % HDP. Dluh vládního sektoru by se měl díky kvalitnějšímu řízení likvidity snížit o 1,8 p. b. na 43,9 % HDP. Pro příští rok je potom očekáván deficit ve výši 2,4 % HDP, ten je ovšem ale z části dán jednorázovým zahrnutím pronájmu letounů JAS 39 Gripen.

Běžný účet platební bilance by letos měl být vyrovnaný, v roce 2015 by pak mohl vykázat velmi mírný schodek. Další zvyšování přebytku obchodní bilance přitom bude kompenzováno pokračujícím prohlubováním schodku bilance výnosů.

Rizika predikce považujeme za vyrovnaná.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

Přehled hlavních ukazatelů
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3 954 4 022 4 048 4 086 4 284 4 467 3 884 4 061 4 216
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,3 2 -0,8 -0,7 2,4 2,5 -0,9 2,7 2,5
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1 0,2 -1,8 0,4 1,4 1,7 0,1 1,6 1,4
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,4 -2,9 -1 2,3 1,9 2 1,6 1,9 1,6
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,3 1,1 -2,9 -4,4 4,5 4,9 -3,5 4,1 3,5
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,5 1,9 1,3 0 -0,1 0 -0,3 0,6 0,5
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,2 -0,2 -0,2 0,4 0 -0,2 0 0,2
Deflátor HDP růst v % -1,5 -0,2 1,4 1,7 2,4 1,8 1,9 1,8 1,3
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,5 1,5 1,4 0,6 1,7
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1 0,4 0,4 1 0,4 0,3 1 0,5 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7 7 6,3 6,1 7 6,4 6,1
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,6 2,2 2,1 -0,4 2,9 3,9 -0,9 2,8 3,8
Poměr BÚ k HDP % -3,7 -2,6 -1,3 -1,4 0 -0,3 -1,4 0,4 0
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26 27,5 27,5 26 27,4 27,4
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,7 1,7 2,1 1,9 2,4
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 105 101 109 108 104
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 0,7 1,1 -0,4 1,1 1,6

Dokument ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.