CZ EN

Ministerstvo financí vydává dubnovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává novou makroekonomickou predikci. Reálný HDP se podle aktuálních dat ČSÚ za celý rok 2013 snížil o 0,9 procenta. Překvapivě silný mezičtvrtletní růst o 1,8 procenta ve 4. čtvrtletí 2013 byl sice z větší části dán jednorázovými faktory (předzásobení se cigaretovými kolky v souvislosti se zvýšením spotřební daně z cigaret k 1. 1. 2014), což se negativně promítne do růstu zejména v 1. čtvrtletí tohoto roku, pozvolné oživování ekonomické aktivity by ale mělo pokračovat. HDP by tak v letošním roce mohl vzrůst o 1,7 procenta, v roce 2015 by se růst mohl zrychlit na 2,0 procenta. V tomto i příštím roce by k růstu ekonomiky měly všechny výdajové složky přispívat kladně, přičemž růst by zhruba ze dvou třetin měl být dán domácí poptávkou a z jedné třetiny saldem zahraničního obchodu.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pokles cen elektřiny) působit protiinflačně. Míra inflace by tak letos mohla dosáhnout 1,0 procenta. V roce 2015 by se růst spotřebitelských cen mohl v souvislosti s oživením ekonomiky a zpožděným působením oslabené koruny zrychlit na 2,3 procenta. Předpokládané zavedení třetí sazby DPH ve výši 10 % na vybrané zboží a služby od roku 2015 bude působit mírně protiinflačně.

Snaha zaměstnavatelů o zvyšování produktivity práce by měla vést k jen minimálnímu růstu zaměstnanosti v tomto i příštím roce. Dopad předpokládáme též na míru nezaměstnanosti (VŠPS), která by se v obou letech měla i přes pozvolný růst ekonomiky snižovat jen nepatrně.

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 1,7 procenta, pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 3,6 procenta.
Deficit vládního sektoru v roce 2013 dosáhl podle předběžného odhadu ČSÚ 1,4 procenta HDP. Ani letos by navíc neměl převýšit 2 procenta HDP.

Očekáváme, že zejména díky příznivému vývoji salda zahraničního obchodu bude v letech 2014 i 2015 deficit běžného účtu platební bilance zanedbatelný.

Rizika predikce vnímáme jako vyrovnaná.

 

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aktuální predikce Minulá predikce
Související tabulka - Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1,0 -0,9 1,7 2,0 -1,4 1,4 2,0
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 0,1 0,6 1,5 -0,2 0,6 1,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 0,8 0,7 1,6 1,0 0,4
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1,0 0,4 -4,5 -3,5 2,7 2,0 -4,8 -0,3 2,6
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 -0,3 0,5 0,6 -0,2 0,7 0,5
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,0 0,1 -0,1 -0,2 0,2 0,1 -0,2 0,3 0,1
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,7 1,6 1,7 1,3
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 1,0 2,3 1,4 1,0 2,4
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,2 0,9 0,1 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7,0 7,0 6,8 6,6 7,0 7,0 6,9
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 -0,9 1,8 3,5 -0,2 2,2 4,3
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 -0,4 -0,3 -1,7 -0,2 -0,4
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26,0 27,3 27,2 26,0 27,3 27,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 2,4 2,6 2,1 2,4 2,5
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 105 101 109 104 101
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 1,5 -0,4 0,9 1,5

 

Související informace:

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář