CZ EN

Ministerstvo financí vydává červencovou makroekonomickou predikci

Ministerstvo financí vydává novou makroekonomickou predikci. Reálný HDP vykázal v 1. čtvrtletí 2014 mezičtvrtletní růst o 0,8 % (hrubá přidaná hodnota v mezičtvrtletním srovnání vzrostla dokonce o 1,1 %), což velmi výrazně předčilo odhad z dubnové makroekonomické predikce. Predikci růstu reálného HDP v roce 2014 proto Ministerstvo financí zvýšilo na 2,7 %. Takto výrazná změna – o 1,0 p. b. – je přitom téměř výlučně dána lepším než očekávaným vývojem v 1. čtvrtletí. Pozvolný růst ekonomiky by měl pokračovat i v roce 2015, kdy by HDP v průměru za celý rok mohl vzrůst o 2,5 %. Všechny hlavní výdajové složky by přitom v tomto i příštím roce měly k růstu HDP přispívat kladně. Růst by měl být zhruba ze tří čtvrtin dán domácí poptávkou, z jedné čtvrtiny pak saldem zahraničního obchodu.

Navzdory oslabení koruny vlivem devizových intervencí ČNB by se rok 2014 měl vyznačovat velmi nízkou inflací. Na rozdíl od předchozích let by totiž během celého letošního roku měly administrativní vlivy (zejména pak snížení cen elektřiny) působit protiinflačně. Průměrná míra inflace by tak letos mohla dosáhnout jen 0,6 %. V roce 2015 by se sice růst spotřebitelských cen měl zrychlit, předpokládáme však, že se inflace stále bude pohybovat pod inflačním cílem ČNB.
Ve srovnání s předchozími odhady mnohem příznivější vývoj ekonomiky v 1. čtvrtletí 2014 a na něj navazující změna predikce vývoje HDP se promítly také do zlepšení očekávaného vývoje na trhu práce. Oproti dubnové makroekonomické predikci tak počítáme s rychlejším poklesem míry nezaměstnanosti, která by v roce 2015 mohla dosáhnout 6,1 %. Stejně tak i zaměstnanost by se letos měla vyvíjet příznivěji, než jsme se doposud domnívali.

Objem mezd a platů by se letos mohl zvýšit o 2,8 %, pro rok 2015 pak počítáme se zrychlením růstu na 3,8 %. Kromě předpokládaného postupného zlepšování situace soukromého sektoru by na vývoj mezd a platů měl příznivě působit navrhovaný nárůst objemu platů v rozpočtové sféře.

Očekáváme, že hospodaření vládního sektoru skončí v letošním roce deficitem ve výši 1,5 % HDP. Saldo by se tak oproti minulému roku nemělo změnit. Současně by se měl o 2,0 p. b., tedy na 44,0 % HDP, snížit dluh vládního sektoru.

Především díky příznivému vývoji salda zahraničního obchodu by letos běžný účet platební bilance mohl poprvé od roku 1993 vykázat mírný přebytek. V roce 2015 by pak běžný účet měl být vyrovnaný.

Rizika predikce považujeme za vyrovnaná.

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory

Přehled hlavních ukazatelů
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 3 791 3 823 3 846 3 884 4 061 4 216 3 884 4 023 4 173
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,5 1,8 -1 -0,9 2,7 2,5 -0,9 1,7 2
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,9 0,5 -2,1 0,1 1,6 1,4 0,1 0,6 1,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 0,2 -2,7 -1,9 1,6 1,9 1,6 1,6 0,8 0,7
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 1 0,4 -4,5 -3,5 4,1 3,5 -3,5 2,7 2
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,6 1,9 1,7 -0,3 0,6 0,5 -0,3 0,5 0,6
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1 0,1 -0,1 -0,2 0 0,2 -0,2 0,2 0,1
Deflátor HDP růst v % -1,6 -0,9 1,6 1,9 1,8 1,3 1,9 1,8 1,7
Průměrná míra inflace % 1,5 1,9 3,3 1,4 0,6 1,7 1,4 1 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1 0,4 0,4 1 0,5 0,2 1 0,2 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,3 6,7 7 7 6,4 6,1 7 6,8 6,6
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,8 2,2 1,8 -0,9 2,8 3,8 -0,9 1,8 3,5
Poměr BÚ k HDP % -3,9 -2,7 -1,3 -1,4 0,4 0 -1,4 -0,4 -0,3
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   25,3 24,6 25,1 26 27,4 27,4 26 27,3 27,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 3,7 3,7 2,8 2,1 1,9 2,4 2,1 2,4 2,6
Ropa Brent USD/barel 80 111 112 109 108 104 109 105 101
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. 1,9 1,6 -0,6 -0,4 1,1 1,6 -0,4 1,1 1,5

 

Dokument ke stažení

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.