CZ EN

Ministerstvo financí sestavilo databázi úhrad veřejného zdravotního pojištění

Ministerstvo financí sestavilo v unikátním projektu databázi údajů o nákladech nemocnic a srovnání úhrad zdravotních pojišťoven. Cílem je zmapování a následné vyhodnocení informací o poskytované zdravotní péči a úhradách v akutní lůžkové péči, která tvoří největší podíl vynaložených prostředků v systému veřejného zdravotního pojištění. Databáze obsahuje finanční toky v pětileté časové řadě v rozsahu téměř 100 miliard korun ročně ve zhruba 150 nemocnicích.

„Tento projekt je unikátní svým rozsahem a strukturou vstupních dat,“ prohlásil ministr financí Andrej Babiš. Databáze obsahuje přes 9 milionů hospitalizací, 100 milionů dokladů a přibližně 500 milionů kódů výkonů, léků a materiálů za období pěti let. „Již první výstupy poukazují na značné rozdíly v úhradách za výkony, nákladech za léky a zdravotnické prostředky a za srovnatelnou péči mezi jednotlivými nemocnicemi a zdravotními pojišťovnami,“ dodal.

Sestavení databáze je jen počáteční fází dlouhodobého procesu podpory systémových změn v oblasti financování zdravotnictví a zvyšování ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče. Data budou dále využívána zejména pro podporu kontrolní a regulační úlohy Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, pro zprůhlednění finančních toků mezi poskytovateli zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami, pro zvýšení ekonomické efektivity poskytované zdravotní péče a pro snížení nadbytečných nákladů. Cílem je také optimalizace systému veřejného zdravotního pojištění a podpora společné revizní činnosti zdravotních pojišťoven. Ministerstvo financí proto vytvořilo odbornou pracovní skupinu, která se bude uvedenou oblastí zabývat.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář