CZ EN

Ministerstvo financí chrání veřejné rozpočty: padni, komu padni

V některých médiích se v posledních týdnech objevily nepřesné informace o konfliktu mezi náměstky na ministerstvu financí. Ten mělo vyvolat trestní oznámení kvůli provozu IISSP (Integrovaného informačního systému Státní pokladny). Trestní oznámení na neznámého pachatele podal standardní cestou právní odbor ministerstva, nikoli jeho náměstek, jak některá média nesprávně uvádějí. Resort tak reagoval na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu č.12/09, podle níž ministerstvo neprovozovalo systém státní pokladny v souladu se zákonem.

NKÚ upozornil ministerstvo mimo jiné na to, že v souladu se zákonem o veřejných zakázkách neprovedlo v roce 2010 takzvané zadávací řízení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb k IISSP. V souvislosti s touto zprávou NKÚ a provedenou daňovou kontrolou obdržel resort zároveň platební výměr za porušení rozpočtové kázně, který celkově činí přibližně 227 milionů korun a příslušenství, které činí 1 promile denně z částky odvodu za každý den prodlení.

Z této částky ministerstvu financí už nenávratně vznikla škoda přibližně 67 milionů a ve stejné výši je i penále. Resort, který má správu veřejných prostředků jako svůj prvořadý úkol, musel logicky reagovat a situaci řešit. Po posouzení právním odborem a s ohledem na přijatý platební výměr ministerstvo považovalo za nutné podat trestní oznámení. Toto trestní oznámení není podáváno na žádnou konkrétní osobu, ale na neznámého pachatele. Nejde tedy o žádný konflikt mezi náměstky. Ministerstvo financí pokládá situaci za velice závažnou a hrozící finanční újmu za natolik vysokou, že nevidělo jinou možnost než požádat příslušné orgány o zpětnou vazbu a posouzení, zda skutečně došlo k trestnému činu.

Obdobná situace, kdy bylo ministerstvo financí jako řádný hospodář nuceno podat trestní oznámení kvůli možné finanční škodě, vznikla nedávno také u Státní tiskárny cenin. V tomto případě resort podal trestní oznámení na konkrétní podezřelé osoby za netransparentní nakládání s majetkem státu v celkové hodnotě 13,7 milionu korun, za něž tiskárna rozdávala zejména reklamní a dárkové předměty.

Se stejným principem "padni, komu padni" ministerstvo přistupovalo i na jaře při prověrkách hospodaření resortů hnutí ANO, kdy mimo jiné odhalilo 1 207 rizikových obchodních případů za 16 miliard korun.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář