CZ EN

Ministerstvo financí vydalo Zprávu o daňových úlevách za roky 2011-2015

Ministerstvo financí letos poprvé publikuje Zprávu o daňových úlevách. Povinnost publikovat analýzu daňových úlev vyplývá pro Českou republiku ze Směrnice 2011/85/EU. Zveřejnění Zprávy také přispívá ke zvýšení transparentnosti veřejných financí a zároveň je cenným nástrojem pro tvorbu fiskální politiky.

Daňové úlevy jsou v podstatě veškeré slevy na dani, odpočty, osvobození či jiná daňová zvýhodnění – tedy vše, co umožňuje subjektům snížit jejich daňovou povinnost. Zjednodušeně řečeno se Zpráva pokouší odhadnout, kolik by se na daních teoreticky mohlo vybrat, kdyby neexistovaly žádné výjimky a vše by podléhalo zdanění. Na druhou stranu se však jedná o odhad tzv. statický – to znamená, že ve výpočtu nejsou zahrnuty možné reakce subjektů na změnu výše zdanění. Jako příklad můžeme uvést základní slevu na dani na poplatníka. Ve Zprávě je vyčísleno, kolik stát ztrácí kvůli existenci této slevy, avšak nelze předpokládat, že pokud by se základní sleva zrušila, skutečně by se vybralo na dani o celou odhadovanou částku více. Důvod je prostý, lidé by mohli změnit své chování v reakci na vyšší míru zdanění - nepřiznávat všechny své příjmy nebo jednoduše přestat pracovat, protože by za svou práci obdrželi podstatně méně peněz než nyní.

Částky zmíněné ve Zprávě o daňových úlevách tak nelze chápat jako příjem, kterého by stát mohl dosáhnout v případě zrušení některé z daňových úlev.

Zpráva o daňových úlevách zahrnuje daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob. Odhady výše daňových úlev jsou provedeny za roky 2011 a 2012. Nejvyšší daňové úlevy byly identifikovány u daně z příjmů fyzických osob, a to v roce 2012 ve výši přesahující 300 mld. Kč. Jakkoli se tato částka může zdát vysoká, je důležité zmínit, že 85 % těchto úlev tvoří úlevy sociálního charakteru (např. základní sleva na dani 121 mld. Kč, osvobození dávek a služeb z důchodového pojištění 56 mld. Kč apod.). U daně z přidané hodnoty se jednalo v témže roce o daňové úlevy zhruba za 100 mld. Kč, přičemž největší část opět připadala na úlevy sociálního charakteru, tedy existenci snížené sazby, ve výši 40 mld. Kč. Daňové úlevy daně z příjmů právnických osob byly vyčísleny jako nejmenší, pohybující se kolem 14 mld. Kč ročně, nicméně v této částce není zahrnuto vyčíslení osvobození příjmů z podílu na zisku mezi dceřinou a mateřskou společností, a to z důvodu nedostatku věrohodných dat. Výši této úlevy odhadujeme na desítky miliard korun.

Související dokument:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.