CZ EN

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2015

Zapojením disponibilních peněžních prostředků státu v rámci souhrnných účtů státní pokladny bude dosaženo poklesu korunové hodnoty hrubého státního dluhu v roce 2014 o cca 20 mld. Kč oproti konci roku 2013, čímž dojde k meziročnímu absolutnímu poklesu státního dluhu poprvé od roku 1995. Státní dluh tímto poklesne také pod hodnotu ke konci roku 2012 a ve vztahu k hrubému domácímu produktu v metodice ESA 2010 se očekává jeho pokles pod 39 % HDP ke konci roku 2014. V roce 2015 se předpokládá pokračování stabilizovaného vývoje státního dluhu v absolutním vyjádření a jeho další pokles na HDP.

Česká republika patří mezi mimořádně spolehlivé emitenty a těší se velkému zájmu domácích i zahraničních investorů, což potvrzují vysoká ratingová hodnocení se stabilním výhledem všech hlavních ratingových agentur s mezinárodní působností. V březnu roku 2014 navíc ratingová agentura Japan Credit Rating Agency vylepšila ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky v cizí měně na AA- se stabilním výhledem, a dlouhodobých závazků v domácí měně na A+ taktéž se stabilním výhledem. Česká republika má nejvyšší celkové ratingové hodnocení ze všech zemí střední a východní Evropy a několik let se již pohybuje také nad průměrným ratingovým hodnocením členských zemí eurozóny.

Počínaje rokem 2015 dochází také ke změně formátu komunikace Ministerstva financí s veřejností a je představen nový kompaktnější formát Strategie financování a řízení státního dluhu, která nově obsahuje pouze základní rámec realizace financování státu a limity a cíle pro jednotlivé sledované rizikové ukazatele portfolia státního dluhu pro rok 2015 včetně podrobnějšího popisu financování v prvním pololetí roku 2015 s tím, že na základě aktuálního vývoje potřeby financování a vývoje situace na finančních trzích se plánuje uveřejnit aktualizaci tohoto dokumentu pro druhé pololetí. Podrobné shrnutí a popis událostí z oblasti řízení státního dluhu v roce 2014, vyhodnocení emisní činnosti státu, vývoje zadluženosti České republiky a souvisejících úrokových výdajů státního rozpočtu, analýzu situace na primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů a plnění stanovených strategických cílů v oblasti řízení rizik dluhového portfolia bude nyní nově obsahem Zprávy o řízení státního dluhu v roce 2014, jejíž uveřejnění se plánuje na konec ledna 2015.

Související dokument:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.