CZ EN

MF předložilo návrh novely zákona o spotřebních daních

Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o spotřebních daních, který by měl přizpůsobit sazby daně z tabákových výrobků tak, aby odpovídaly požadavku směrnice Rady EU na minimální sazbu daně 90 eur na 1000 kusů cigaret. Důvodem předložení návrhu je oslabení směnného kurzu koruny vůči euru.

Úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků o 5 – 7 % oproti aktuálnímu stavu je podmínkou pro splnění požadavků vyplývajících ze směrnice způsobem, který rovněž předejde jejich dalším změnám v krátkém časovém odstupu. Změna by se promítla do navýšení ceny krabičky cigaret v rozmezí 3 – 4 Kč.

V případě neplnění požadavků směrnice se členský stát dopouští porušení závazků plynoucích z práva EU a vystavuje se riziku zahájení řízení pro porušení Smlouvy, s čímž souvisí i možnost uložení peněžité sankce Soudním dvorem EU.

Předkládaná novela také navrhuje regulaci předzásobení, které je běžným jevem před účinností změny sazby spotřební daně, a to zavedením tříměsíční lhůty pro doprodej tabákových výrobků se starými tabákovými nálepkami. Regulace předzásobení byla dlouhodobě poptávána jak ze strany státních institucí s ohledem na rovnoměrnost plnění rozpočtových příjmů, tak zástupci tabákového průmyslu s cílem zajištění stability trhu.

Mgr. Marek Zeman
Ředitel odboru vnějších vztahů a komunikace

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.