CZ EN

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2014

V průběhu prvního pololetí 2014 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 83,2 mld. K č a odvedla do něj 26,8 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2014 je velice pozitivní, získali jsme o 56,4 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli. Výsledná čistá pozice ČR je tak za první pololetí roku vůbec nejvyšší od doby vstupu ČR do EU v roce 2004.

Vývoj čisté pozice ČR za první pololetí ukazuje následující graf.

 

Za výrazně kladným saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stál zejména výrazný nárůst čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 52,8 mld. Kč, příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 30,4 mld. Kč, přičemž klíčovou položku zde tvořil rostoucí objem přímých plateb (24 mld. Kč).

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za první pololetí roku 2014 shrnuje následující tabulka.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí 2014
mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU
Strukturální akce 52 771,32
Strukturální fondy 34 893,10
Fond soudržnosti 17 878,21
Zemědělství 30 442,56
I. pilíř* 24 161,35
II. pilíř** 6 281,21
Vnitřní politiky n/a
Předvstupní nástroje 0,00
Celkové příjmy z rozpočtu EU 83 213,88
Celkové platby do rozpočtu EU 26 794,47
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 56 419,41

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2014 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 369,6 mld. Kč a získala 759,4 mld. Kč. Kladné saldo ČR ve vztahu k evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2014 celkově dosáhlo 389,8 mld. Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář