CZ EN

Audity ministerstev identifikovaly možnou okamžitou úsporu přesahující 220 mil. Kč

Ministerstvo financí ukončilo základní fázi hloubkové prověrky hospodaření vybraných rezortů, která odhalila výrazné rezervy v jejich hospodaření a možnost rychlé úspory provozních nákladů v minimální výši 227 milionů korun. Závažná zjištění se týkají zejména oblasti nákupu, kdy totožné zboží bylo jednotlivými organizacemi nakupováno v cenovém rozpětí lišícím se až o 300 %. V ojedinělých případech také docházelo k přijímání a proplácení faktur firmám s ukončenou činností nebo firmám, které dle evidence Českého statistického úřadu nemají žádné zaměstnance. Bylo identifikováno více než 1200 obchodních případů v celkovém objemu 16 mld. Kč, u kterých nebyla dohledána veřejná zakázka.

Cílem auditů bylo zjistit skutečný stav, v němž se jednotlivá ministerstva nacházejí. „Odhalili jsme okamžitou úsporu veřejných prostředků ve výši téměř čtvrt miliardy korun a celou řadu závažných zjištění, jejichž postupná náprava přinese další miliardy,“ uvedl k výsledkům prověrky hospodaření ministr financí Andrej Babiš s tím, že jenom lepší využívání Centrálního registru administrativních budov (CRAB) ročně uspoří 190 milionů korun. Další úspory ve výši 10 mil. Kč by představovalo zavedení centrálního nákupu kancelářského papíru, a to pouze v rámci prověřovaných rezortů. Navrhované sloučení smluv SAP pod jednu rámcovou smlouvu by znamenalo roční úsporu 27 mil. Kč na licenčních poplatcích.

Prověrka hospodaření na Ministerstvu financí, spravedlnosti, obrany, pro místní rozvoj, dopravy a životního prostředí odhalila kromě nejednotností v nákupech také problémy s nepřesnými daty v systémech a se zadáváním veřejných zakázek. „Byly nalezeny transakce za 16 miliard korun, ke kterým neproběhly veřejné zakázky, i když podle objemu plnění proběhnout měly,“ podotkl 1. náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht s tím, že tyto případy byly předány k prověření jednotlivým rezortům.

Vzhledem k závažnosti zjištění Ministerstvo financí připravuje sadu legislativních a operativních opatření, která napomohou k eliminaci zjištěných rizik nejen v auditovaných rezortech, ale v celé veřejné správě (nový zákon o finanční kontrole, nový zákon o účetnictví, rozšíření Integrovaného informačního systému Státní pokladny o nové funkcionality). Ministerstvo financí také zahájilo jednání se zástupci auditovaných rezortů, která by měly vést k co nejrychlejšímu dosažení identifikovaných provozních úspor.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář