CZ EN

Odpovědnost za korekce mají jednoznačně zástupci ROP

V médiích zaznívají nepravdivé výroky představitelů některých krajů, že Ministerstvo financí je odpovědné za kontrolu jednotlivých projektů realizovaných v rámci regionálních operačních programů (ROP). Tyto výroky pramení z neznalosti systému čerpání prostředků z Evropské unie. Kontrolu výdajů každého projektu je povinen provést řídící orgán daného operačního programu, a to v souvislosti s proplacením daných výdajů příjemci.Základní fakta o tomto systému jsou následující:

  • Korekce– V případě ROP SZ byla ze strany Evropské komise vyměřena korekce kvůli závažným pochybením v hodnocení a výběru projektů a z důvodu vysoké chybovosti jednotlivých projektů (jednalo se zejména o pochybení příjemců dotací v oblasti realizace veřejných zakázek).
    Výběr a hodnocení projektů i primární kontrola projektů v souvislosti s proplacením je ve výlučné kompetenci řídícího orgánu a nespadá do gesce Ministerstva financí.
    Po zaplacení korekce je možno obnovit tok peněz z Evropské unie i státního rozpočtu. Nemusí tak dojít ani ke ztrátě alokace (přiděleného limitu finančních prostředků), pokud budou včas předloženy jiné, bezproblémové projekty.
  • Řídící orgán– V případě ROP se jedná o Regionální radu, v jejímž výboru zasedají zástupci jednotlivých krajů. Především hejtmané, vicehejtmané a další členové vedení, případně zastupitelé krajů. Úřad Regionální rady má odpovědnost právě za hodnocení, výběr projektů a kontrolu výdajů projektů  včetně kontroly veřejných zakázek u jednotlivých příjemců dotací. Právě za toto byla Evropskou komisí vyměřena korekce u ROP Severozápad.
  • Auditní orgán– Součást Ministerstva financí, má na starosti až následný audit, nikoli však manažerskou tzn. primární kontrolu jednotlivých projektů, za kterou je odpovědný řídící orgán. Na základě auditu Ministerstva financí bylo např. podáno trestní oznámení v kauze Krajská zdravotní. Zjištění Auditního orgánu o pochybeních vedlo i k nezahájení certifikací v dalších třech regionálních operační programech tento rok. Je však třeba upozornit, že Auditní orgán nedisponuje takovými nástroji, jako orgány činné v trestním řízení, např. odposlechy či domovní prohlídky.
  • Platební a certifikační orgán– Součást Ministerstva financí, certifikuje výdaje, tj. odesílá žádosti o proplacení výdajů do Bruselu, především na základě ujištění Regionální rady, že implementace programu probíhá v souladu s evropskou a českou legislativou. Opět nemá odpovědnost za hodnocení a výběr jednotlivých projektů ani za kontrolu výdajů jednotlivých projektů.

Z výše uvedeného je jasně patrné, jak jsou rozděleny kompetence a odpovědnosti jednotlivých orgánů. Z tohoto pohledu je potřeba posuzovat výroky některých krajských představitelů i dalších politiků.

Mgr. Ondřej Jakob, tiskový mluvčí MF

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.