CZ EN

Dozor nad hazardem - počet udělených pokut má vzestupnou tendenci

Ministerstvo financí zveřejňuje výsledky kontrolní činnosti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi za uplynulý rok 2012. V něm bylo zahájeno 655 správních řízení, což oproti roku 2011 představuje cca 20% nárůst a v porovnání s rokem 2010 se již jedná o několikanásobné zvýšení.

"Z čísel je jednoznačně zřejmé, že reorganizace státního dozoru zahájená v roce 2011 vedla ke zvýšené efektivitě i v roce 2012. To se odrazilo ve zvýšeném počtu zahájených správních řízení kvůli porušení povinností stanovených loterním zákonem," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Výše všech uložených pokut za shledaná porušení loterního zákona dosáhla v loňském roce částky 22,8 mil. Kč, což v porovnání s rokem 2011 znamená nárůst o více než 100 %.

Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce. Od 1. ledna došlo k převodu státního dozoru pod Specializovaný finanční úřad s celostátní působností. "Očekávám, že tento krok přispěje k ještě vyšší výkonnosti při postihování těch, kteří porušují loterní zákon. Důraz bude kladen také na kontrolu správné výše odvodů z loterií, a to ve spolupráci s jednotlivými správci daně," dodal ministr Kalousek.

 

Graf - Počet zahájených správních řízení v letech 2010 až 2012


Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 22.01.2013

Tabulka - Nejčastěji zjištěné kategorie nedostatků shledaných státním dozorem v roce 2012

 

Nejčastěji zjištěné kategorie nedostatků shledaných státním dozorem v roce 2012

Počet

Nepřítomnost odpovědné osoby oprávněné jednat s orgánem státního dozoru

 110

Nezajištěn dozor osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 18 let

 95

Nevyvěšení herních plánů

 78

Neoznačená provozovna (chybějící název, adresa a jména osoby odpovědné za řádný provoz na vstupu)

 55

Nenahlášení odpovědné osoby (případně změny v odpovědné osobě)  orgánu státního dozoru

 52

Chybějící technická blokace herního zařízení v místě se zvláštním provozním režimem

 44

Provozování před nabytím právní moci rozhodnutí

 39

Neplatná registrační známka na technickém zařízení (TZ)

 38

Nepředložení účetní dokumentace provozovatele na vyžádání kontrolního orgánu/ odmítnutí součinnosti při kontrole

 37

TZ nebylo označeno platnou registrační známkou/ známka nebyla na přístupném místě

 34

Přítomnost mladistvého v herně či u herního zařízení

 31

Nevyvěšení návštěvního řádu

 29

Neohlášení změny provozní doby místně příslušnému finančnímu úřadu

 29

Neumístění upozornění na zákaz hraní osobám mladším 18 let.

 27

Neoznámení zahájení nebo ukončení provozu loterie nebo jiné podobné hry

 26

Provozování TZ v herním středisku označeném jako "kasino", nebo "casino".

 25

Neumožnění provést kontrolu

 23

Vyúčtování loterie nebo jiné podobné hry nedodáno v zákonné lhůtě

 23

Provozování hry bez platného povolení

 19

Nevedení denní jmenné evidence návštěvníků kasina

 17

Nezřetelný a málo rozlišující záznam monitorovacího zařízení v kasinu

 11

Zdroj: MF - odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, publikováno 22.01.2013

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.