CZ EN

Česká republika požádala o příspěvek z Fondu solidarity EU

Ministerstvo financí odeslalo Evropské komisi žádost o čerpání z Fondu solidarity EU v souvislosti s povodněmi z června 2013.

Jedná se o nástroj krytí části výdajů veřejných rozpočtů na odstranění povodňových škod v sedmi postižených regionech (Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, Královéhradecký, Ústecký, Liberecký kraj a území hlavního města Prahy). Celkové povodňové škody byly odhadnuty na 16,473 mld. Kč.

„Hodlám se osobně zasadit o to, abychom byli se žádostí úspěšní a abychom z Fondu dostali co nejvyšší částku,“ uvedl ministr financí Jan Fischer.

S ohledem na výši škod žádá Česká republika o finanční pomoc na základě tzv. kritéria sousedící země, které znamená, že škody způsobené stejnou přírodní katastrofou na území sousedícího státu přesáhly limity tzv. hlavního kritéria pro mobilizaci Fondu solidarity EU. V případě, že EK předloženou žádost v horizontu následujících měsíců schválí, ČR bude mít dle pravidel Fondu nárok na grant v maximální výši 2,5 % celkových odhadovaných škod, tj. maximálně 411, 841 mil. Kč.

Získanými prostředky bude možno částečně uhradit výdaje na odstranění povodňových škod na veřejném majetku, tj. úklidové práce a základní opravy infrastruktury, sítí a telekomunikací, dále např. přechodné ubytování, zajištění zdravotních a hygienických potřeb a záchranná opatření.

 

Bc. Ondřej Šrámek,
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář