CZ EN

Ministerstvo financí zveřejnilo novou makroekonomickou predikci

Česká ekonomika se nadále zejména kvůli vnějším vlivům nachází ve fázi stagnace. Poměrně hluboký mezičtvrtletní pokles HDP v 1. čtvrtletí 2012 o 0,8 % byl způsoben metodicko-účetními vlivy a neodráží tak průběh ekonomického cyklu. V podmínkách nevyřešené dluhové krize eurozóny lze předpokládat, že se ekonomická stagnace víceméně protáhne až do roku 2013.

Očekáváme, že v letošním roce by měl být vykázán pokles HDP o 0,5 % (vlivem údajů za 1. čtvrtletí), v roce 2013 by pak ekonomika měla vzrůst o cca 1,0 %.

Ekonomika by měla být nadále tažena výraznými přebytky zahraničního obchodu při spíše poklesu či stagnaci složek hrubých domácích výdajů. Pro rok 2012 očekáváme růst spotřebitelských cen okolo 3,2 %, v roce 2013 by měla průměrná míra inflace dosáhnout 2,2 %.

Trh práce bude patrně mírně negativně ovlivněn nepříznivou ekonomickou situací a zvýšenou nejistotou ohledně budoucího vývoje. Nezaměstnanost by z loňských 6,7 % měla letos vzrůst na 7,0 %. Objem mezd a platů by se v tomto roce mohl zvýšit o 1,9 %, v roce 2013 pak o 2,5 %. Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl zůstat na udržitelné úrovni.

Především kvůli spekulacím ohledně setrvání Řecka v měnové unii a stavu španělského bankovního sektoru nabrala krize v eurozóně opět na intenzitě. Její další vyostření přitom nelze zcela vyloučit, a tím pádem ani možnost šíření nákazy do ostatních zemí EU včetně ČR.

Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Související tabulka:

Tabulka: Hlavní makroekonomické indikátory
  2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013
      Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -4,7 2,7 1,7 -0,5 1,0 1,7 0,2 1,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. -0,4 0,6 -0,6 -2,2 0,1 -0,5 -0,4 0,2
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 0,6 -1,7 -2,8 -0,8 -1,4 -3,7 -0,5
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -11,5 0,1 -0,9 -1,0 2,0 -1,2 -0,5 2,1
Příspěvek ZO k růstu HDP p.b., s.c. 0,8 0,9 2,7 1,2 0,7 2,6 1,0 0,8
Deflátor HDP růst v % 1,9 -1,7 -0,8 1,5 1,1 -0,7 2,0 1,4
Průměrná míra inflace % 1,0 1,5 1,9 3,2 2,2 1,9 3,3 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % -1,4 -1,0 0,4 -0,3 -0,2 0,4 -0,5 0,1
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,7 7,3 6,7 7,0 7,2 6,7 7,0 7,2
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. -2,1 -0,4 2,3 1,9 2,5 1,1 1,5 2,6
Poměr BÚ k HDP % -2,4 -3,9 -2,9 -2,2 -2,6 -2,9 -2,4 -2,3
Předpoklady:                  
Směnný kurz CZK/EUR   26,4 25,3 24,6 25,3 25,2 24,6 25,1 24,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 4,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,7 3,4 3,5
Ropa Brent USD/barel 62 80 111 112 108 111 115 113
HDP eurozóny (EA12) růst v %, s.c. -4,2 1,9 1,5 -0,3 0,6 1,4 -0,3 0,7

 

Související dokument:

  • Makroekonomická predikce České republiky - červenec 2012 
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář