CZ EN

Předdůchody pomohou překonat obtížnou životní situaci

Ministerstvo financí předkládá do vlády návrh zákona, který upravuje některé aspekty zabezpečení ve věku blízkém důchodovému věku. Návrh se týká tzv. předdůchodů v rámci III. pilíře penzijního systému, tedy doplňkového penzijního spoření.

Cílem předloženého návrhu je umožnit, aby osoby blízké důchodovému věku měly možnost čerpat penze ze systému doplňkového penzijního spoření ještě před dosažením důchodového věku. Tedy v období, které pro ně může být obtížné z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. Zároveň bude zajištěno, aby pobírání těchto dávek nemělo dopad na výši důchodových nároků z průběžného I. pilíře a na veřejné zdravotní pojištění těchto osob.

„Nezaměstnanost lidí v předdůchodovém věku představuje závažný celospolečenský problém. Tento návrh významně pomůže odpovědným lidem překlenout obtížné období jejich života,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Období, kdy účastník bude pobírat dávku z III. pilíře penzijního systému (tzv. předdůchod), bude pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu v systému důchodového pojištění považováno za vyloučenou dobu, a to až do dne dosažení důchodového věku. Tím budou vyloučeny negativní dopady na výši budoucího starobního důchodu přiznaného podle zákona o důchodovém pojištění. V oblasti zdravotního pojištění budou účastníci v období pobírání dávek považováni za státní pojištěnce.

Pro uplatnění uvedených výhod v rámci důchodového pojištění a veřejného zdravotního pojištění bude muset dávka z doplňkového penzijního spoření splňovat následující podmínky:

  • jednotlivá splátka dávky (tedy měsíční předdůchod vyplácený z III. pilíře) bude muset dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy,
  • výplata splátky dávky bude sjednána v neklesající výši,
  • dávka bude vyplácena měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit, a výplata bude rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění.

Příspěvek zaměstnavatele poskytovaný účastníkovi III. pilíře penzijního systému bude nově osvobozen od daně z příjmu do výše 30 000 Kč za rok (oproti současnému limitu 24  000 Kč za rok).


Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.