CZ EN

Návrh úspor v organizačních složkách státu a státních fondech

Náměty ministra financí Miroslava Kalouska na zjednodušení agend a zrušení duplicit v organizačních složkách státu a ve státních fondech ilustrují následující tabulky. Zkratka FM označuje funkční místa. Náměty byly předloženy Poradě ekonomických ministrů.

číslo   kapitola OSS co s ní? úspora úspora finanční úspora FM

 306

Ministerstvo zahraničních věcí

Česká rozvojová agentura

včlenit do MZV

 100%

 18,3

 19

 307

Ministerstvo obrany 

Vojenský vlečkový úřad

včlenit do MO

 100%

 24,0

 9

 312

Ministerstvo financí

Kancelář finančního arbitra

včlenit do MF

 100%

 16,0

 14

 314

Ministerstvo vnitra

Správa základních registrů

včlenit do MV

 100%

 31,2

 30

 317

Ministerstvo pro místní rozvoj

PRIVUM

včlenit do MMR

 100%

 0,6

 0

 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká obchodní inspekce

včlenit do MF - GŘC

 100%

 272,8

 472

 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

včlenit do MPO

 100%

 32,0

 33

 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Úřad pro technickou normalizaci a metrologii

včlenit do Českého metrologického ústavu

 50%

 78,5

 64

 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Státní energetická inspekce

včlenit do ERÚ

 50%

 38,4

 65

 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Správa úložišť radioaktivních odpadů

včlenit do MPO

 50%

 89,6

 0

 327

Ministerstvo dopravy

Ředitelství vodních cest

včlenit do MD

 100%

 17,0

 14

 327

Ministerstvo dopravy

Státní plavební správa

sloučit v jeden správní úřad,

tj. DÚ+SPS+Úřad pro civilní letectví

 25%

 14,5

 23

 327

Ministerstvo dopravy

Úřad pro civilní letectví (správní úřad)

sloučit v jeden správní úřad,

tj. DÚ+SPS+Úřad pro civilní letectví

 25%

 46,3

 43

 327

Ministerstvo dopravy

Ústav pro odborně tech. zjišťování příčin leteckých nehod

sloučit s Drážní inspekcí

 100%

 14,0

 13

 329

Ministerstvo zemědělství

Státní rostlinolékařská správa

včlenit do MZE - Státní veterinární správy a zbylé činnosti včlenit

do Státní zemědělské a potravinářské inspekce

 50%

 130,0

 205

 329

Ministerstvo zemědělství

Ústav pro státní kontrolu veterin. biopreparátů a léčiv

včlenit do MZDR - Státní úřad pro kontrolu léčiv

 50%

 26,0

 38

 329

Ministerstvo zemědělství

Česká plemenářská inspekce

včlenit do Státní veterinární správy

 50%

 17,5

 30

 329

Ministerstvo zemědělství

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

včlenit do SZPI a SVS

 25%

 100,5

 211

 335

Ministerstvo zdravotnictví

Národní lékařská knihovna

včlenit do PO Národní knihovna

 50%

 20,0

 42

 335

Ministerstvo zdravotnictví

Krajské hygienické stanice

včlenit do MZE do Státních veterinárních správ,
Státní zemědělská a potravinářská inspekce; MZDR - Státní kontrola léčiv

 25%

 285,5

 552

 335

Ministerstvo zdravotnictví

Koordinační středisko transplantací

včlenit do MZDR

 100%

 8,7

 12

 335

Ministerstvo zdravotnictví

Koordinační středisko pro zdrav. informační systémy

včlenit do MZDR - Ústav zdrav. informací a statistiky

 100%

 21,0

 14

 336

Ministerstvo spravedlnosti

Institut pro kriminologii a socální prevenci

včlenit do MSPR

 100%

 19,7

 24

   1 322,1  1 926
Snižování byrokracie a duplicit v OSS v mil. Kč

 

Snižování byrokracie a duplicit ve státních fondech v mil. Kč

číslo   kapitola státní fond co s ním? úspora úspora finanční úspora FM
 315 Ministerstvo životního prostředí  SFŽP  včlenit do MŽP  25%  211,0  112
 317 Ministerstvo pro místní rozvoj  SFRB  včlenit do MMR  100%  57,6  53
 327 Ministerstvo dopravy  SFDI  včlenit do MD  75%  261,1  44
 329 Ministerstvo zemědělství  SZIF  včlenit do MZE  25%  383,0  220
 329 Ministerstvo zemědělství  Vinařský fond  včlenit do MZE  100%  5,5  5
 329 Ministerstvo zemědělství  PGRLF, a.s.  včlenit do MZE  100%  154,0  60
 334 Ministerstvo kultury  SFK  včlenit do MK  100%  5,1  0
 334 Ministerstvo kultury  SFPRČK  včlenit do MK  100%  36,6  0
   1 113,9  494
Snižování byrokracie a duplicit ve státních fondech v mil. Kč

 

Související informace:

 

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář