CZ EN

Ministři financí států EU se setkají na zasedání Rady ECOFIN dne 2. prosince 2009 v Bruselu

Naposledy pod vedením švédského předsednictví se v Bruselu 2. prosince sejdou ministři financí zemí Evropské unie. Půjde o první jednání Rady ECOFIN podle nových pravidel, které zakládá Lisabonská smlouva Veškeré legislativní akty tedy budou projednávány formou veřejné rozpravy a veřejnost je bude moci sledovat na internetových stránkách Rady EU.

Stěžejním tématem jednání bude reforma dohledu nad finančním trhem v EU. V říjnu již Rada schválila návrhy týkající se makroobezřetnostního dohledu nad finančními institucemi, nyní by měla schválit balíček legislativních návrhů v části mikroobezřetnostního dohledu, na jehož základě má vzniknout tzv. Evropský systém orgánů dohledu (ESFS). Jedná se o 3 nařízení zřízující evropské dohledové agentury pro oblasti bankovnictví, kapitálového trhu a pojišťovnictví. Tímto tématem se budou ministři zabývat také v souvislosti s výzvou říjnové Evropské rady, aby členské státy EU do konce letošního roku dosáhly shody na celém balíčku legislativních návrhů zakládajících novou strukturu dohledu v EU. Na prosincovém summitu hlavy států a vlád zhodnotí dosažený pokrok.

Prosincová Rada ECOFIN se bude věnovat široké škále daňových témat. Ministři budou nejprve schvalovat možnost členských států použít u některých tuzemských transakcí tzv. „reverse charge mechanismus“ - opatření zabraňující některým typům daňových podvodů při odvodu DPH. Podstatou opatření je přenesení povinnosti zaplatit DPH na příjemce plnění. Ministři budou diskutovat o použití tohoto mechanismu pro obchodování s emisními povolenkami a pro dodání mobilních telefonů a zařízení obsahujících integrované obvody.

Ministři též rozhodnou, zda bude znovu otevřena debata o změnách ve stávajících pravidlech pro uplatňování DPH u poštovních služeb s cílem zajistit rovné podmínky pro všechny poštovní operátory.

Další daňovou agendou je balíček opatření na boj proti daňových únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Ministři se tématu věnovali již na svém říjnovém a listopadovém jednání. Nyní by měl být balíček - sestávající ze Směrnice o zdanění úroků z úspor, Směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání daňových pohledávek a Směrnice o administrativní spolupráci v oblasti přímých daní - přijat. Rada by také měla v rámci tohoto balíčku schválit Dohodu s Lichtenštejnskem o spolupráci v oblasti boje proti podvodům a dalším protiprávním jednáním, která zajistí správní a právní spolupráci v oblasti daní odpovídající rozsahu čl 26 Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění, a pověřit Evropskou komisi k vyjednávání obdobných dohod s dalšími třetími zeměmi.

Rada se na svém prosincovém jednání dotkne také toho, jakým směrem by se měla ubírat další práce na návrzích na posílení stability finančních trhů EU, které vytvoří rámec EU pro řízení krizí v přeshraničních bankovních skupinách, a přijme k této otázce závěry Rady. Diskuse se zúčastní i Lars Nyberg, předseda ad hoc pracovní skupiny EFC, která byla v říjnu letošního roku pověřena, aby navrhla zlepšení rámce pro krizové řízení v EU.

Rada ECOFIN se bude věnovat také přípravě několika příspěvků pro prosincovou Evropskou radu (10. -11. 12. 2009). Vedle zmíněného úkolu k reformě dohledového uspořádání by měli ministři schválit závěry Rady k upouštění od státních podpor finančnímu sektoru a také k budoucímu nastavení Lisabonské strategie po roce 2010. Ta by měla být zaměřena na zvýšení potenciálního růstu a zajištění udržitelnosti veřejných financí, k jejímuž zajištění budou nevyhnutelné reformy systémů sociálního zabezpečení a věrohodné národní fiskální rámce.

Část jednání bude věnována provádění Paktu stability a růstu. Rada ECOFIN zahájí proceduru při nadměrném rozpočtovém schodku (EDP) se zeměmi, které porušily rozpočtová pravila EU a jejich schodek dosahuje více než 3 % HDP. Doporučení ke snížení nadměrného schodku dostane dalších 9 států, včetně České republiky, a v EDP se tak ocitne nyní již 20 evropských zemí. České republice Rada doporučí odstranit nadměrný schodek nejpozději do roku 2013 a v letech 2010-2013 upravovat schodek průměrně o 1% HDP bez vlivu hospodářského cyklu a jednorázových či dočasných opatření. Česká republika by také měla provést reformy vedoucí k růstu potenciálního produktu a reformy zlepšující účelnost a hospodárnost vyložených veřejných výdajů a pokračovat v reformách důchodového a zdravotního systému.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.