CZ EN

Ministři financí států EU se setkají na zasedání Rady ECOFIN dne 10. listopadu 2009 v Bruselu

Po říjnových setkáních v Göteborgu a Lucemburku budou ministři financí evropských zemí dne 10. listopadu zasedat tradičně v Bruselu.

Ministři financí se vrátí k proběhlému zasedání Evropské rady (29. – 30. října 2009) a zhodnotí výsledky a přijaté závěry ve vazbě na další práci Rady ECOFIN, zejména co se týče přípravy společné pozice EU pro prosincové jednání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani, pokračování práce v oblasti fiskálních ústupových strategií či reformy dohledu and finančním trhem EU, kde  byla Rada vyzvána, aby po dalším politickém projednání dosáhla do prosince roku 2009 dohody o celém balíčku vytvářejícím novou strukturu dohledu v EU.

Následně  budou ministři krátce informováni o výsledcích zasedání ministrů financí států G20, které se koná ve dnech 6.-7. listopadu 2009 ve skotském St. Andrews.

Na zasedání Rady ECOFIN budou rovněž přijaty Závěry k dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, v kterých Rada mj. zdůrazňuje význam implementace tří-pilířové strategie v podobě snížení deficitu a dluhu, zvýšení míry zaměstnanosti a reformy sociálních systémů a vyzývá členské státy, aby se ve svých stabilizačních a konvergenčních programech (SCP) zvláště zaměřily na udržitelně orientované strategie, jež bude Rada pravidelně hodnotit. Ministři budou toto téma diskutovat mimo jiné v návaznosti na Zprávu Evropské komise o udržitelnosti z 14. října 2009, která zkoumá a hodnotí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v jednotlivých členských státech EU na základě dlouhodobých projekcí veřejných výdajů spojených se stárnutím obyvatelstva a na základě rozpočtových strategií prezentovanými členskými státy ve svých programech (SCP).
 
Dále se bude Rada ECOFIN věnovat v kontextu zveřejněného Sdělení Evropské komise z 22. října 2009 tématu snížení nadbytečné administrativní zátěže vyplývající z legislativy EU a k této problematice rovněž přijme své závěry. S ohledem na současnou krizi může snížení administrativní zátěže podpořit růst a tvorbu pracovních míst.

Listopadové setkání ministrů financí bude také příležitostí pro první výměnu názorů k otázce upuštění od podpůrných opatření ve finančním sektoru, zejména co se týče správného načasováním ústupu a otázky koordinace postupu na evropské úrovni.

V dalším bloku jednání se ministři budou věnovat několika důležitým daňovým agendám. Konkrétně se budou zabývat návrhem směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní, který tvoří součást balíčku legislativních návrhů, které směřují ke snížení množství daňových úniků a vyhýbání se daňové povinnosti.  Druhým daňovým tématem, kterým se budou ministři zabývat, bude návrh směrnice Rady týkající se zdanění tabákových výrobků spotřební daní, kde by Rada měla dosáhnout politické dohody.

Při okraji zasedání listopadové Rady ECOFIN proběhne setkání ministrů EU s ministry financí států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), tj. Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu. Tématem jednání budou fiskální ústupové strategie a dlouhodobá udržitelnost veřejných financí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.