CZ EN

Rada ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU bude zasedat 20. října 2009 v Lucemburku

Na svém pravidelném jednání se 20. října setkají ministři financí evropských zemí. Tak jako každý rok proběhne říjnové zasedání Rady ECOFIN v Lucemburku.

Ministři se budou zabývat zejména přípravou vstupů pro říjnové zasedání Evropské rady (29.-30.10.2009), a to v následujících třech oblastech:

Připraví pro zasedání hlav států a vlád příspěvek v podobě závěrů Rady k mezinárodnímu financování změny klimatu. Evropská unie tak připravuje svou pozici na prosincovou Konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Kodani.

Ministři financí přijmou závěry Rady rovněž k tématu, jemuž se věnovali již na svém neformálním setkání počátkem měsíce v Göteborgu, totiž k přípravě a realizaci ústupových strategií státůod angažovanosti v ekonomice. V průběhu hospodářské krize přistoupily členské státy EU k mimořádně objemným fiskálním stimulům, mimo jiné v rámci koordinované implementace Evropského plánu hospodářské obnovy. S určitým zlepšením hospodářského výhledu je na místě diskuse vedoucí k ústupu od expanzivní fiskální politiky směrem ke konsolidaci veřejných financí.

Švédské předsednictví v kontextu nadcházejícího evropského summitu shrne pokrok dosažený v projednávání legislativních návrhů souvisejících s reformou dohledu nad finančním trhem EU, které Komise předložila koncem září v reakci na krizi na finančních trzích.

Co se týče reformy dohledového uspořádání v EU, první část návrhů za oblast makroobezřetnostního dohledu, kterými se ustavuje tzv. Evropský výbor pro systémová rizika (ESRB) – nový nezávislý makroobezřetnostního orgánu dohledu v EU, by měli ministři financí schválit již na tomto zasedání. Hlavním úkolem tohoto orgánu bude monitorování a posuzování případných rizik pro finanční stabilitu vyplývajících z makroekonomického vývoje a vývoje finančního systému. ESRB bude analyzovat relevantní informace, vydávat varování a v případě nutnosti doporučení k dalšímu postupu. V souvislosti se vznikem ESRB by měli ministři rovněž pověřit Evropskou centrální banku některými zvláštními úkoly – ECB bude vykonávat například funkci sekretariátu ESRB. Tento bod programu bude projednán formou veřejného zasedání, jež bude živě přenášeno na internetových stránkách Rady EU.

Ministři financí navážou na své neformální setkání a budou pokračovat v diskusi o posilování opatření na udržování finanční stability v EU. Na formálním zasedání Rady ECOFIN tak potvrdí závěry, na kterých se shodli v Göteborgu, včetně tzv. cestovní mapy, která shrnuje detailní sérii kroků směřujících k reformě finančního systému.

Dalším projednávaným tématem bude zdanění, konkrétně problematika dohod o boji proti podvodům se třetími zeměmi. Rada by nejprve měla schválit Dohodu o spolupráci v oblasti boje proti podvodům a dalším protiprávním jednáním s Lichtenštejnskem.  Dohoda zajistí správní a právní spolupráci v oblasti daní v plné míře - dle Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění. Poté ministři povedou diskusi k vyjednávání obdobných dohod s dalšími třetími zeměmi.
 
Ministři se na svém říjnovém setkání dotknou i přípravy společné pozice evropských zemí pro nadcházející zasedání ministrů financí zemí G20. To se uskuteční 6.-7. listopadu ve skotském St. Andrews.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.