CZ EN

Neformální zasedání ECOFIN - ministři financí a guvernéři centrálních bank evropských zemí budou 1. a 2. října 2009 jednat ve Švédsku

Ve dnech 1.-2. října 2009 se ve švédském Göteborgu uskuteční neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí Evropské unie. Setkání bude předsedat švédský ministr financí Anders Borg. Česká delegace bude vedena ministrem financí Eduardem Janotou.

Jednání Rady ECOFIN otevře pracovní oběd ministrů, během kterého se budou ministři věnovat velmi aktuálnímu tématu - veřejným financím, a to zejména koordinované přípravě ústupových strategií od mimořádně velké hospodářské a finanční angažovanosti států v ekonomice v průběhu krize směrem k normálnímu fungování státu v  pokrizovém období.  Ministři by měli diskutovat o tom, jak vhodně nastavit podmínky, způsob a optimální načasování postupné fiskální konsolidace, na pozadí sociálních a politických souvislostí v jednotlivých členských státech EU, zejména pak v souvislosti s vývojem zaměstnanosti a dopadů krize na potenciální růst a udržitelnost veřejných financí.

Ministři a guvernéři se budou zabývat  výstupy z jednání G20, které proběhlo 24.-25. září v americkém Pittsburghu. Tradičním tématem jednání bude aktuální hospodářská a finanční situace. Ministrům a guvernérům budou rovněž prezentovány výsledky činnosti pracovní skupiny na vysoké úrovni pro finanční stabilitu, v tomto bodě budou diskutovat především o opatřeních na posílení finanční stability v EU a otázkách spolupráce a řízení v případě přeshraničních finančních krizí. Ministři by měli schválit novou cestovní mapu pro oblast finanční stability v EU.

Evropská komise bude na tomto neformálním setkání též prezentovat své nové legislativní návrhy týkající se reformy dohledu nad finančním trhem v EU. Ty na základě závěrů Evropské rady z června 2009 Komise publikovala koncem září. Švédské předsednictví současně představí harmonogram projednávání těchto návrhů. Debata o vlastním obsahu návrhů se v této fázi na úrovni ministrů neočekává.

Dalším tématem bude příprava na výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, které se uskuteční počátkem října v Istanbulu. Přítomní budou diskutovat o obsahu projevu, který pravidelně předseda Rady ECOFIN přednáší na jednání Mezinárodního měnového a finančního výboru (IMFC), který je poradním orgánem guvernérů Mezinárodního měnového fondu.

Důležitým tématem neformálního ECOFINu bude klimatická změna. Ministři si vymění názory na mezinárodní financování klimatických politik v rozvojových zemích. Výsledky diskuse povedou k formování pozice EU na prosincovou konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy OSN v Kodani. V rámci diskuse o nákladově efektivních ekonomických nástrojích si ministři vymění názory a zkušenosti, pokud jde o zdanění emisí oxidu uhličitého v jednotlivých evropských zemích.

Diskuse bude vedena i o fungování trhů práce za současné hospodářské situace. Ministři si sdělí své zkušenosti s efektivností opatření na podporu zaměstnanosti včetně jejich dopadů na veřejné finance.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.