CZ EN

Ministři financí evropských zemí se 7. července sejdou na pravidelném jednání Rady ECOFIN

V úterý 7. července se v Bruselu setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie poprvé pod vedením švédského předsednictví. Jednání Rady ECOFIN bude předsedat švédský ministr financí Anders Borg.

Úvodním bodem jednání ministrů bude představení pracovního programu švédského předsednictví s důrazem na priority v hospodářské a finanční oblasti. Těmi jsou: boj proti ekonomické a finanční krizi, zlepšení regulace a dohledu nad finančními trhy EU, trvale udržitelné a zdravé veřejné finance, Lisabonská strategie po roce 2010 a pokrok v boji proti změně klimatu, zejména v kontextu mezinárodních vyjednávání.

Jedním z prioritních témat v Radě ECOFIN pro nadcházející půlrok bude, mimo jiné v návaznosti na výsledky červnové Evropské rady, dokončení první fáze reformy dohledu nad finančním trhem EU, a také příprava společné pozice EU k prosincové konferenci OSN o změně klimatu v Kodani, zejména pokud jde o finanční aspekty. Ministři financí se těchto dvou témat krátce dotknou v rámcishrnutí výsledků červnového summitu hlav států a vlád. 

Rada ECOFIN bude též seznámena s vývojem a harmonogramem dalšího kola přípravných jednání na summit G20 v září 2009 v Pittsburghu, který by se měl soustředit zejména na naplňování londýnských dohod v oblasti makroekonomických reakci na krizi, reformy finančních trhů a MMF. Součástí bude i příprava na konferenci OSN ke klimatické změně

Ministři se budou rovněž zabývat  možnými způsoby, jak snížit potenciální procyklické efekty finanční regulace, a to na základě zprávy, kterou vydala pracovní skupina vytvořená za tímto účelem na podzim roku 2008. Zpráva doporučuje zaměřit se na oblast monitorování systémových rizik, vytváření proticyklických polštářů prostřednictvím kapitálu a oprávek, zdokonalení účetních pravidel a vytvoření zdravého rámce pro odměňování pracovníků.

V další části zasedání se budou ministři financí věnovat naplňování Paktu stability a růstu, zejména v souvislosti se zahájením procedury u nadměrného schodku (EDP – Excessive Deficit Procedure) u těch členských států, které v roce 2008 vykázaly schodek veřejných financí vyšší než 3% HDP. Rada by měla také přijmout svá stanoviska ke stabilizačním programům Belgie, Rakouska, Slovenska a Slovinska a ke konvergenčnímu programu Rumunska. 

Na okraji zasedání Rady ECOFIN se sejdou ministři financí EU se svými protějšky z Unie pro Středomoří, proběhne rovněž ministerské zasedání zemí zapojených do nástroje FEMIP (podpůrný nástroj EIB na podporu euro-středomořských investic a partnerství).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.