CZ EN

Ministr financí předložil do vlády výdajové rámce

Dnes jsem předložil do vlády výdajové rámce státního rozpočtu na roky 2010 až 2012 tak, jak mi ukládá zákon z roku 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), tedy do konce dubna.

Navrhované limity mají následující parametry:

Výdajový rámec státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2010 ve výši 1 126,6 mld. Kč, což znamená 4,6 % podílu deficitu veřejných rozpočtů na HDP v metodice ESA 95. K dosažení tohoto fiskálního cíle je nezbytné, aby státní rozpočet měl následující parametry:

 • příjmy:  907,3 mld. Kč
 • výdaje:  1 057,3 mld. Kč
 • saldo:  -150 mld. Kč

Příjmy počítají s růstem HDP v roce 2010 ve výši 0,8 %. K dosažení cíle deficitu 150 mld. Kč je nezbytné realizovat mimo jiné následující úsporná opatření:

 • snížení výdajů všech kapitol min. o 10 % ze stanovené základny použité při vázání výdajů podle usnesení vlády č. 122/2009; nebude se týkat kapitoly Všeobecná pokladní správa, Státní dluh a Operace státních finančních aktiv,
 • zmražení výdajů na platy ve veřejném sektoru,
 • neakceptování požadavků kapitol a státních fondů na zvýšení výdajů (Ministerstvo financí identifikovalo požadavky ve výši cca 80 mld. Kč),
 • nastavení meziročního růstu výdajů na platbu státu za státní pojištěnce na zdravotní pojištění max. ve výši očekávané inflace v následujících letech (základna rok 2009),
 • omezení výdajů na úhradu ztráty ze závazku veřejné služby v drážní dopravě,
 • nulový nárůst výdajů na výkon přenesené působnosti pro obce a kraje,
 • omezení či zrušení výdajů na podporu soukromým školám,
 • výdaje kapitoly Ministerstva obrany budou stanoveny na úrovni schváleného rozpočtu roku 2009 a dále bude postupováno jako u ostatních kapitol (tzn. budou navyšovány nezbytné sociální výdaje a současně aplikováno i plošné snižování výdajů),
 • omezení výdajů na dorovnání přímých plateb.


Zdůrazňuji, že pro udržení deficitu v roce 2009 do výše 150 mld. Kč je nezbytné:

 1. zmražení neutracených výdajů z roku 2008 (tzv. nároků) i pro rok 2009,
 2. neakceptování jakýchkoli dodatečných požadavků kapitol státního rozpočtu nad rámec schválených limitů,
 3. případné objektivní nárůsty mandatorních výdajů (např. vyšší nezaměstnanost, nemocnost apod.) musí být kryty na úkor jiných výdajů, nikoli na úkor vyššího deficitu.

Ing. Miroslav Kalousek,
ministr financí ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář