CZ EN

Česká republika vydala úspěšnou emisi 5,5-letých eurobondů v objemu 1,5 miliardy euro

Česká republika úspěšně vydala emisi 5,5-letých eurobondů v objemu 1,5 miliardy euro s pevným kupónem ve výši 4,5% ročně. Česká republika má kreditní rating A1 od agentury Moody’s, A od agentury Standard & Poor’s a A+ od agentury Fitch, všechny se stabilním výhledem.

Tato transakce představuje největší vládní benchmarkovou emisi na eurobondovém trhu ze zemí střední a východní Evropy mimo eurozónu od začátku letošního roku. Transakce navázala na úspěšnou zahraniční benchmarkovou emisi eurobondů České republiky v objemu 2 miliard euro se splatností 10 let, která se uskutečnila v červnu 2008.

Transakce se setkala s vysokou poptávkou ze strany mezinárodních investorů, a to i přes nepříznivé podmínky na mezinárodních trzích, zvýšenou averzi investorů k riziku, včetně rizika zemí střední a východní Evropy, a velký objem státních a státem garantovaných emisí dluhopisů z jiných zemí.

Silná ekonomická pozice České republiky umožnila ocenit novou emisi na úrovni euro mid-swap + 190 základních bodů, resp. +230.7 základních bodů nad dluhopisy německé vlády. V porovnání s tím, kde se obchodují srovnatelné emise zemí střední a východní Evropy se jedná o atraktivní cenovou úroveň, která odráží exkluzivní status České republiky v rámci regionu.

Z důvodu velmi vysoké poptávky ze strany investorů, jejichž celkové objednávky překročily 2 miliardy euro, Česká republika navýšila objem nové emise z původně plánované 1 miliardy euro na 1,5 miliardy euro.

Úspěch emise se odrazil i v širokém spektru a vysoké kvalitě investorů, kteří se na transakci podíleli: konečné distribuci dominovali investoři z Německa (25%), Velké Británie (17%), Rakouska (13%), a zemí střední a východní Evropy (16%). Pokud jde o distribuci podle typu investorů, banky a retail (57%), investiční fondy (24%) a pojišťovny a penzijní fondy (9%) koupily většinu emise. Zhruba 85% emise bylo umístěno mezi  investory mimo Českou republiku. Transakce byla rozprodána mezi vice než 150 investorů.

Eduard Janota, náměstek ministra financí České republiky, v souvislosti s emisí řekl: “Tato transakce je důležitým krokem v naplnění strategie financování státu pro rok 2009. Významnou měrou přispěje k profinancování výpůjčních potřeb státu, které vzrostly v důsledku celosvětové recese. Zajistí se tak bezproblémové financování vlády v období velmi turbulentních tržních podmínek. Jsme velmi spokojeni s dosaženým objemem a cenou financování – v rámci jediné transakce jsme tak získali objem financování, který mnohonásobně převyšuje objemy obvykle dosahované v domácích aukcích státních dluhopisů. Obzvlášť jsme přivítali vysoký podíl mezinárodních investorů, kteří se transakce zúčastnili, což nám umožnilo dále diverzifikovat zdroje financování a poskytnout úlevu českému domácímu trhu státních dluhopisů. Úspěch této emise odráží silnou ekonomickou pozici České republiky a jsme rádi, že mezinárodní investoři vysoký kredit českého státu svým zájmem potvrdili.”

Výtěžek benchmarkové emise eurobondů použije Česká republika na refinancování splatného státního dluhu a k financování deficitu státního rozpočtu.

Eurobondy byly vydány v rámci programu pro emise střednědobých zahraničních dluhopisů (EMTN program) v objemu 10 miliard euro. Emisi pro Českou republiku zorganizovaly banky Barclays Capital, Česká spořitelna a Deutsche Bank.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář