CZ EN

Ministerstvo financí vybralo poradce a navrhuje další postup privatizace ČSA

Ministerstvo financí ČR podepsalo mandátní smlouvu s konsorciem Deloitte Advisory / CMS Cameron McKenna o poskytování poradenství při privatizaci Českých aerolinií. Ve veřejné zakázce na výběr poradce podali nabídku 2 účastníci. Vítěze vybralo MF ČR již v srpnu, nicméně druhý v pořadí, konsorcium McKinsey & Company / JUDr. Toman, podal proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nejprve námitky a poté i návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS. Tím se celý proces prodloužil o cca dva měsíce. ÚOHS v listopadu správní řízení zahájené na návrh druhého uchazeče zastavil.

Poradce již navrhl strukturu, podmínky a časový průběh výběrového řízení, identifikoval možné překážky prodeje akcií ČSA a navrhl způsob jejich řešení.

Ministerstvo financí navrhuje, aby veřejné výběrové řízení na nabyvatele majetkové účasti státu (91,51% na základním kapitálu ČSA) bylo organizováno jako dvoukolové. V prvém kole budou zájemci prokazovat splnění podmínek pro účast ve výběrovém řízení. Tyto podmínky budou sestávat z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění je běžně požadováno v obdobných veřejných výběrových řízeních nebo v rámci veřejných zakázek, a dále z kritérií ekonomického, finančního a technického charakteru, která jsou odůvodněná vzhledem k charakteru transakce.

Po zájemcích bude požadováno předložení návrhů řešení týkajících se:

  • zachování statutu společnosti České aerolinie a.s. jako národního/evropského dopravce,
  • zachování Letiště Praha (Ruzyně) jako domovského letiště společnosti České aerolinie a.s.,
  • provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání společnosti České aerolinie a.s.

Účastníkem veřejného výběrového řízení se stanou pouze zájemci, kteří splní kvalifikační předpoklady. Tito potenciální investoři budou mít možnost provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závaznou nabídku. Ve druhém kole bude jediným kritériem nabídnutá cena.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.