CZ EN

Úprava emisního kalendáře na listopad - prosinec 2008

Ministerstvo financí provedlo úpravu struktury emisního kalendáře  státních dluhopisů v období od listopadu do prosince 2008. Důvodem je reakce  ministerstva  na vývoj na dluhopisových trzích, který má vliv na změnu struktury poptávky po státních dluhopisech.

Emise střednědobých a dlouhodobých dluhopisů s fixním úrokem v tomto období nebudou vydávány, emitována bude emise s pohyblivým úrokem a státní pokladniční poukázky podle následujícího emisního kalendáře:

  • Úprava emisního kalendáře střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na listopad - prosinec 2008
  • Úprava emisního kalendáře státních pokladničních poukázek na listopad - prosinec 2008
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář