CZ EN

Stížnost ČSOB na Ministerstvo financí neuspěla u Evropské komise

Česká republika dosáhla zastavení řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropského společenství vedeného ze strany Evropské komise ve věci zadávacího řízení na uzavření smlouvy o správě finančních prostředků určených na protipovodňová opatření.

Ministerstvu financí se podařilo úspěšně objasnit Evropské komisi okolnosti týkající se průběhu výše uvedeného zadávacího řízení. Na základě podaného vysvětlení Evropská komise dne 18. září rozhodla o zastavení tohoto řízení.

Řízení bylo proti ČR zahájeno dne 30. ledna 2008.

Evropská komise původně namítala, že zrušením zadávacího řízení před uzavřením vlastní smlouvy s vítězným uchazečem – společností ČSOB, se ČR mohla dopustit jednání porušujícího zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace, které vycházejí ze Smlouvy o založení Evropského společenství.


Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář