CZ EN

Nový cenový výměr pro „mléko do škol“

Ministerstvo financí ČR sděluje, že s účinností od dnešního dne vstupují v platnost nové maximální ceny tzv. „školního mléka“ pro školní rok 2008/2009. Vyhodnocení a odsouhlasení všech podkladů pro stanovení cen včetně zveřejnění  v cenovém věstníku ministerstva proběhlo v nejkratší možné době ve snaze minimalizovat prodlevu, způsobenou nařízením vlády č. 319/2008 Sb. , které ovlivnilo konečnou cenu pro spotřebitele.

Kromě toho nové předpisy EU umožňují nově rozšířit okruh podporovaných výrobků pro školní mládež. Bohužel, pro nadlimitní obsah cukru splňuje unijní kvalitativní kriteria pro nárok na čerpání podpor prozatím jen cca 40% našich mléčných výrobků z původního dodávaného sortimentu do škol.

Podle zmiňovaného nařízení vlády mají mlékárny možnost upravit nejpozději do 15. prosince 2008 své receptury podle unijních podmínek a předložit k odsouhlasení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Následně bude Ministerstvo financí  žadatelům, kteří  vyhoví těmto požadavkům EU, stanovovat ceny operativně v průběhu školního roku tak, aby bylo umožněno jednotlivým výrobcům co nejdříve podpory ES čerpat.

Mgr. Ondřej Jakob,
tiskový mluvčí MF ČR

Doplňující informace

  • Cenový věstník 10/2008
    • Výměr MF č. 04/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2008, který nabývá účinnosti 8. září 2008 
    • Přehled vydaných pravomocných rozhodnutí (včetně příkazů) o uložení pokut FŘ za porušení cenových předpisů v 1. pololetí 2008
    • Obecně závazná vyhláška č. 5/2008, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2008/2009)
    • Obecně závazná vyhláška obce Horoměřice č. 3/2008, kterou se vydává 4. cenová mapa stavebních pozemků obce Horoměřice
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.