CZ EN

Česká republika vydala úspěšnou emisi desetiletých Eurobondů v objemu 2 miliardy euro

3. června 2008 vydala Česká republika úspěšnou emisi desetiletých Eurobondů v objemu 2 miliardy euro, která ponese úrok ve výši 5%. Česká republika má kreditní rating A1 s pozitivním výhledem od agentury Moody’s, A se stabilním výhledem od agentury Standard & Poor’s a A+ se stabilním výhledem od agentury Fitch.

Tato transakce představuje první vládní benchmarkovou emisi na Eurobondovém trhu ze zemí střední a východní Evropy (mimo Eurozónu) od května 2007 a současně jednu z největších takových emisí vůbec. Jde o první zahraniční benchmarkovou emisi Eurobondů České republiky od roku 2005.

Zahájení prodeje dluhopisů předcházela cílená série schůzek a prezentací v řadě evropských měst, jejichž účelem bylo informovat nejvýznamnější investory ve Francii, Německu, Irsku a Velké Británii o nejnovějším vývoji v ČR. Kombinace atraktivních makroekonomických ukazatelů a toho, že Česká republika se na trhu Eurobondů objevuje pouze zřídka, vyústila ve vysokou poptávku investorů po nové emisi.

Výnos nové emise je na úrovni euro mid-swap + 25 základních bodů, resp. +68 základních bodů nad dluhopisy německé vlády. V porovnání s tím, kde se obchodují srovnatelné emise zemí Eurozóny a střední a východní Evropy, se jedná o atraktivní cenovou úroveň. Absolutní výnos nové emise Eurobondů České republiky je 5,034%, což je nižší než výnos na srovnatelných českých domácích vládních dluhopisech, který v přepočtu do eurového vyjádření činí 5,08%.

Z důvodu velmi vysoké poptávky ze strany investorů, jejichž celkové objednávky dosáhly přibližně 3 miliard euro, se stala emise natolik úspěšnou, že bylo výhodné navýšit objem z původně plánované 1 miliardy euro na 2 miliardy euro.

Úspěch emise se odrazil i v širokém spektru a vysoké kvalitě investorů, kteří se na transakci podíleli: Konečné distribuci dominovali investoři z Německa (36%), Velké Británie a Irska (19%), Rakouska (11%) a zemí Beneluxu (8%). Pokud jde o distribuci podle typu investorů, investiční fondy (46%), banky (31%) a penzijní fondy (8%) koupily většinu emise.

Eduard Janota, náměstek ministra financí České republiky, v souvislosti s emisí řekl: “Tato transakce je důležitým krokem v naplnění strategie financování státu. Umožnila nám dále diverzifikovat zdroje financování, upevnila pozici České republiky na mezinárodních dluhových kapitálových trzích, a očekáváme, že bude mít pozitivní dopad na český domácí trh vládních dluhopisů. Jsme velmi spokojeni s dosaženým objemem a cenou financování, jakož i s umístěním emise mezi široký okruh velmi kvalitních investorů. Je třeba poznamenat, že takto velký objem prostředků by na domácím trhu nebylo možno za takto příznivých cenových podmínek získat. Úspěch této emise je důkazem příznivé ekonomické situace v České republice a pokroku, kterého naše země za posledních několik let dosáhla v řadě klíčových oblastí.”

Výtěžek benchmarkové emise Eurobondů použije Česká republika na refinancování splatného státního dluhu a k financování deficitu státního rozpočtu.

Co se týče kurzového zajištění a konverze prostředků z eur do českých korun, bude respektována dohoda vlády a České národní banky.

Eurobondy byly vydány v rámci nového programu pro emise střednědobých zahraničních dluhopisů (EMTN program) v objemu 10 miliard euro, který pro Českou republiku zaranžovaly banky Barclays Capital a Deutsche Bank, které rovněž působily jako společní vedoucí manažeři emise.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář