CZ EN

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou byla podepsána dne 20. prosince 2007

Dne 20.12.2007 byla v Bernu podepsána „Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“. Za Českou republiku podepsala „Rámcovou dohodu“ náměstkyně ministra zahraničních věcí, Helena Bambasová, za švýcarskou stranu prezidentka Švýcarské konfederace, Micheline Calmy-Rey a členka Spolkové rady, Doris Leuthard.

„Rámcová dohoda“, stanovující rámcové podmínky pro předkládání a schvalování návrhů projektů/programů a jejich následnou realizaci, umožní České republice přijímat do r. 2011 finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,780 mil. CHF (tj. v současnosti cca 1,75 mld. Kč).

Česká republika může čerpat finanční pomoc formou grantů poskytovaných českým subjektům, přičemž tato pomoc bude cílena zejména do následujících prioritních oblastí:  Bezpečnost, stabilita a podpora reforem; Životní prostředí a infrastruktura; Podpora soukromého sektoru; Rozvoj lidských zdrojů.

Funkci Národní koordinační jednotky programu bude pro Českou republiku zajišťovat Ministerstvo financí. Předpokládaný termín zahájení předkládání návrhů projektů je 2. čtvrtletí r. 2008. Informace o tomto programu budou zveřejňovány na webu Ministerstva financí od února 2008 (pod adresou www.swiss-contribution.cz).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář