CZ EN

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová zvolena na další funkční období do vedení Výboru pro fiskální záležitosti OECD

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová byla dne 10. července 2007 znovu zvolena představiteli členských zemí OECD na další funkční období do vedení/byra Výboru pro fiskální záležitosti OECD (Bureau of OECD Committee on Fiscal Affairs).

Výbor pro fiskální záležitosti OECD je globálním orgánem, který stanovuje mezinárodní daňové standardy a řídí práce na vydávání řady významných publikací v daňové oblasti. Zejména publikace Modelová smlouva OECD o zamezení dvojímu zdanění a Komentář k ní slouží jako základní modelová smlouva a s ní související výklad pro více než 2 700 uzavřených bilaterálních smluv po celém světě. Obdobně Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy je základním mezinárodním standardem úpravy převodních cen mezi spojenými osobami. 

Dana Trezziová pracuje na Ministerstvu financí v pozici náměstkyně ministra financí od května 2005. Je zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel, účetnictví, auditu a daňové a celní politiky. Dále řídí více než 23 000 pracovníků české daňové a celní správy. V daňové oblasti působí Dana Trezziová již více než patnáct let. Pracovala jako daňový poradce a v období 1997-2005 jako partnerka společnosti Deloitte.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář