CZ EN

Daňové trendy v zemích EU

Eurostat vydal dne 26. června 2007 tiskovou zprávu, ve které byly shrnuty výsledky každoročně vydávané publikace „Taxation trends in the European Union: Data for the EU Member States and Norway“. Průměrná celková daňová kvóta v zemích EU27 v metodice Eurostatu se za rok 2005 zvýšila na 39,6 % HDP, tedy oproti roku 2004 o 0,4 procentního bodu. Celková daňová kvóta ČR mezi těmito roky klesla ze 36,8 % HDP na 36,3 % HDP a je tak 3,3 procentního bodu pod průměrem zemí EU27.

Podle posledních dostupných statistik OECD „Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965 – 2005“ je průměrná celková daňová kvóta členských zemí OECD v metodice OECD za rok 2004 35,9 % HDP, přičemž Česká republika v roce 2004 dosáhla celkové daňové kvóty 38,4 a v roce 2005 38,5 % HDP, což je 2,5 resp. 2,6 procentního bodu nad průměrem zemí OECD. Celková daňová kvóta evropských členských zemí OECD činila v roce 2004 38,3 % HDP a je tedy téměř stejná jako celková daňová kvóta v ČR.

Mezi roky 1995 až 2005 byla celková daňová kvóta v ČR v podstatě stabilizována (36,2 resp. 36,3 % HDP). K největšímu snížení celkové daňové kvóty mezi roky 1995 až 2005 došlo v zemích EU27 na Slovensku (z 39,6 na 29,3 %), a Estonsku (z 37,9 na 30,9 %). K největšímu nárůstu ve sledovaném období došlo na Kypru (z 26,7 na 35,6 %) a na Maltě (z 27,3 na 35,3 %).

Eurostat používá k měření dopadu daní na spotřebu, práci a kapitál tzv. implicitní daňové sazby (ITR), které měří průměrné efektivní daňové zatížení různých druhů ekonomických příjmů či aktivit. ITR se vypočítá jako podíl celkových daňových výnosů z každého typu ekonomických příjmů či aktivit k potenciálnímu základu těchto daní (tj. spotřebě, nákladům práce nebo kapitálovým příjmům).

Implicitní daňová sazba na spotřebu je v ČR pro rok 2005 22,1 %, což je přesně na průměrné hodnotě EU27. Tato sazba se vypočítá jako poměr mezi celkovými příjmy z daní ze spotřeby (tj. v ČR zejména DPH a spotřebních daní) a celkovými konečnými náklady domácností na spotřebu na území daného státu.

Implicitní daňová sazba na práci (ITRL) je v ČR pro rok 2005 41,3 %, což je 6,1 procentního bodu nad průměrem EU27. ITRL se v ČR meziročně snížila z 41,7 na 41,3 %. Implicitní sazba na práci představuje podíl daní a veřejnoprávního pojistného (placených z pracovních příjmů jak zaměstnavatelem tak zaměstnancem) k celkovým nákladům práce (celkový objem náhrad vyplacených zaměstnancům na území daného státu včetně případných daní z mezd bez zahrnutí výnosů daní ze sociálních transferů). Právě pojistné na veřejnoprávní pojištění představuje největší část daňového zatížení práce v České republice.

Implicitní daňová sazba z kapitálu (ITRK) je v ČR pro rok 2005 23,2 %, což je 4,1 procentního bodu pod průměrem EU a ITRK se meziročně v ČR snížila z 25,4 % na 23,2 %. Implicitní sazba z kapitálu se vypočítá jako podíl inkasa daní z výnosů úspor a investic domácností a firem k objemu celosvětových výnosů z kapitálu a podnikání tuzemských daňových rezidentů, který podléhá domácímu zdanění.

Výnos daní s ekologickými dopady a energetických daní se v EU27 celkem snížil za rok 2005 na 2,6 % HDP, což je nejméně za posledních deset let.

Nejvyšší sazbu daně z osobních příjmů za rok 2006 (včetně obecních přirážek k sazbám daně) mělo v EU27 Dánsko (59 %), Švédsko (56,6 %) a Nizozemí (52 %), nejnižší Rumunsko (16 %), Slovensko (19 %) a Estonsko (23 %).

Nejvyšší sazby zdanění firemních příjmů mělo v roce 2007 Německo (38,7 %), Itálie (37,3 %) a Malta (35 %), nejnižší sazby mělo Bulharsko a Kypr (10 % obě země), Irsko (12,5 %) a Lotyšsko (15 %).

Tabulka č. 1 - Daňové výnosy a implicitní daňové sazby podle typu ekonomické aktivity

Daňové výnosy, Implicitní daňové sazby na:
% of HDP Spotřebu Práci Kapitál
1995 2004 2005 1995 2004 2005 1995 2004 2005 1995 2004 2005
EU27** 39.7 39.2 39.6 21.5 21.6 22.1 35.8 35.1 35.2 24.2 25.3 27.3
BE 43.8 45.0 45.5 20.6 22.0 22.2 43.8 43.0 42.8 25.3 33.9 34.5
BG : 35.3 35.9 : 23.7 24.6 : 36.3 34.2 : : :
CZ 36.2 36.8 36.3 22.1 22.0 22.1 40.5 41.7 41.3 26.4 25.4 23.2
DK 48.8 49.3 50.3 30.5 33.3 33.7 40.1 37.4 37.3 30.0 46.2 46.5
DE 39.8 38.8 38.8 18.8 18.2 18.1 39.4 39.1 38.7 22.4 21.9 23.3
EE 37.9 31.4 30.9 20.6 20.5 23.8 39.2 35.2 33.1 24.7 8.9 8.1
IE 33.1 30.5 30.8 24.9 26.5 27.2 29.7 26.1 25.6 25.9 39.1 41.4
EL 32.6 34.3 34.4 17.6 17.6 17.0 34.1 37.9 38.0 11.8 15.4 :
ES 32.7 34.5 35.6 14.6 16.1 16.3 28.9 29.3 30.1 20.3 33.5 36.0
FR 42.7 43.1 44.0 21.5 20.2 20.2 41.2 41.4 42.1 31.2 36.9 38.9
IT 40.1 40.7 40.6 17.4 16.9 16.9 37.8 43.1 43.1 25.9 29.5 29.0
CY 26.7 33.5 35.6 12.1 19.4 19.3 23.1 22.8 24.6 : : :
LV 33.2 28.5 29.4 19.3 18.5 20.4 39.2 36.7 36.2 : 7.8 :
LT 28.6 28.3 28.9 17.7 16.0 16.5 34.5 36.0 35.9 15.1 10.8 11.4
LU 37.1 37.9 38.2 21.1 24.7 24.3 29.3 29.0 29.5 : : :
HU 41.6 38.6 38.5 30.9 27.7 26.5 42.6 39.9 40.5 : : :
MT 27.3 34.2 35.3 15.4 17.4 19.2 19.0 21.4 22.1 : : :
NL 40.2 37.7 38.2 23.2 24.9 25.4 34.4 30.6 30.7 21.2 22.1 21.2
AT 41.3 42.8 42.0 20.3 21.5 21.3 38.7 40.9 40.9 25.6 25.5 23.1
PL 37.1 32.6 34.2 21.3 18.7 19.8 35.9 34.7 35.5 21.5 20.7 22.2
PT 31.9 34.2 35.3 19.1 20.0 : 28.1 29.5 : 18.8 : :
RO : 27.3 28.0 : 16.8 18.5 : 28.1 26.7 : : :
SI 40.2 39.6 40.5 25.1 24.8 24.5 38.9 38.1 38.5 : : :
SK 39.6 29.7 29.3 27.1 21.5 21.9 39.5 35.7 33.7 33.5 16.0 14.4
FI 45.7 43.4 43.9 27.6 27.7 27.6 44.3 42.0 42.0 28.5 26.1 26.7
SE 49.0 50.5 51.3 27.9 27.6 28.1 48.4 46.4 46.4 17.5 : :
UK 35.6 35.9 37.0 20.1 19.1 18.7 25.8 24.9 25.5 33.3 35.3 37.6
NO 41.9 43.8 44.3 30.2 26.4 27.1 37.8 39.1 39.4 : : :

Zdroj: European Commission Services.

 

Tabulka č. 2 - Nejvyšší zákonné sazby osobních daní z příjmů pro rok 2006, %

RO SK EE BG LV LT CY CZ MT HU EU27* LU IT EL FR
16.0 19.0 23.0 24.0 25.0 27.0 30.0 32.0 35.0 36.0 38.7 39.0 39.0 40.0 40.0
PL UK DE IE PT EA13* ES BE AT SI FI NL SE DK
40.0 40.0 42.0 42.0 42.0 44.8 45.0 50.0 50.0 50.0 50.9 52.0 56.6 59.0

Zdroj: European Commission Services.

 

Tabulka č. 3 - Celkové zákonné sazby daní z příjmů firem pro rok 2007, %

BG CY IE LV RO LT HU PL SK EE SI CZ EU27** EL AT
10.0 10.0 12.5 15.0 16.0 18.0 18.6 19.0 19.0 22.0 23.0 24.0 24.5 25.0 25.0
NL FI PT DK SE EA13* LU UK ES BE FR MT IT DE
25.5 26.0 26.5 28.0 28.0 28.5 29.6 30.0 32.5 34.0 34.4 35.0 37.3 38.7

 

 

Zdroj: European Commission Services.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář