CZ EN

Koordinátorem příprav zavedení eura v ČR jmenován Oldřich Dědek

Vláda na svém dnešním zasedání jmenovala do funkce národního koordinátora zavedení eura doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., který působí na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a nově také jako poradce ministra financí.

Jmenování Oldřicha Dědka, jakožto především ekonomického experta a bývalého viceguvernéra České národní banky, je zdůrazněním nové dynamiky procesu příprav na zavedení eura a tento krok napomůže návaznosti praktických příprav na vstup do eurozóny na vývoj v makroekonomické a zejména fiskální oblasti.

Kontinuita příprav na zavedení eura, které běží od listopadu 2005, bude zajištěna tak, že zástupcem Národního koordinátora zavedení eura bude nadále Ing. Petr Očko, který byl funkcí národního koordinátora pověřen v listopadu 2006 a působí jako vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura.

V oblasti příprav na zavedení eura bude v dalším období především potřebné zajistit plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu zavedení eura, který v únoru schválila Národní koordinační skupina a do konce března bude předložen vládě. Do srpna tohoto roku bude také znovu posouzena strategie vstupu České republiky do eurozóny a v souvislosti s tímto posouzením by mělo být také stanoveno konkrétní datum zavedení eura v České republice.


Doplňující osobní informace:

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. v roce 1978 absolvoval obor ekonomika zemědělství na VŠE Praha a absolvoval zahraniční stáže a studijní pobyty ve Velké Británii a v USA. V roce 1998 působil jako poradce předsedy vlády Tošovského a následně byl v letech 1999-2005 jmenován viceguvernérem České národní banky. V první polovině roku 2006 působil také jako poradce ministra financí a zastupoval ministerstvo financí ve Výboru pro hospodářskou politiku. Oldřich Dědek působí na Institutu ekonomických studií FSV UK a má obsáhlou publikační činnost v oblasti evropské měnové integrace a je tak význačným ekonomickým expertem na tyto otázky.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář