CZ EN

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR schválila Národní plán zavedení eura

Národní plán zavedení eura byl dnes schválen na úrovni resortů zapojených do činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR. Koordinační skupina – v gesci Ministerstva financí ČR a spolugesci České národní banky – na plánu pracovala od února 2006. Vláda by se národním plánem měla zabývat koncem března, poté bude dokument k dispozici veřejnosti.

Národní plán je základním rámcem pro praktické přípravy na zavedení eura a představuje souhrn postupů a návodů pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí jednotné měny eurozóny připravit. Řeší například problematiku duálního označování cen a duálního oběhu koruny a eura, úpravy informačních systémů a principy informování o zavedení eura. Klíčová je ochrana spotřebitele a minimalizace nákladů pro soukromý i veřejný sektor. „Národní plán je připraven k realizaci v následujících letech, a to jak v oblastech, které nezávisí na stanovení cílového data zavedení eura, tak i oblastech, ve kterých je určení data klíčové,“ říká pověřený národní koordinátor zavedení eura Petr Očko.

Ministerstvo financí považuje za reálné, aby bylo euro v České republice zavedeno v roce 2012 a národní plán je připraven tak, aby tomuto cíli odpovídal. Zavedení eura je závazkem, který vyplývá z našeho členství v Evropské unii, a naplňování nezbytných (tzv. maastrichtských) kritérií je současně výzvou pro české veřejné finance.


Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou složenou ze zástupců resortů a centrální banky. Výkonem funkce předsedy skupiny a národním koordinátorem zavedení eura byl pověřen Petr Očko z Ministerstva financí ČR.

Kritéria pro přistoupení k eurozóně - členské země musí pro přijetí eura dosáhnout vysokého stupně udržitelné hospodářské konvergence, která je vyhodnocována na základě plnění tzv. "maastrichtských kritérií konvergence" uvedených v článku 121 Smlouvy o založení ES a dále podrobněji upravených v tzv. protokolu o konvergenčních kritériích připojeném ke Smlouvě o založení ES.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář