CZ EN

Novela vyhlášky zjednodušuje oceňování nemovitostí

Ministerstvo financí oznamuje, že s účinností od 1.1.2007 vychází ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb a vyhlášky č. 640/2004 Sb.

Novela jednak zohledňuje hlavní vlivy, které působí na úroveň a relace cen na trhu, jednak obsahuje první dílčí kroky pro zjednodušení způsobu oceňování nemovitostí. Toto zjednodušení bude pokračovat v několika navazujících krocích, jak v zájmu zrychlení a zlevnění daňového řízením, tak i jako základ ocenění nemovitostí pro možnost přechodu na hodnotový systém daně z nemovitosti.

Novela zavádí možnost použití zjednodušeného způsobu ocenění u vedlejších staveb, pozemků a porostů především pro majetkové daně. Další změnou je nová varianta oceňování pronajatých staveb kombinací nákladového a výnosového způsobu, přičemž u výnosového způsobu se výrazně zjednodušuje stanovení odpočtu nákladů – zavádí se paušál. V novele je nově zavedeno zjednodušení oceňování bytů v rodinných domech nákladovým způsobem.

Navrhovanou úpravou prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování majetku dojde i k určitému zvýšení zjištěných, a tím i výkupních cen pozemků pro pozemní komunikace, které jsou zcela nebo z části hrazeny z financích prostředků státu.

Novela vyhlášky bude k 1.1.2007 publikována  na internetu ÚFDŘ.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář