CZ EN

Oznámení soutěžního dialogu na „Integrovaný rozpočtový systém (IRS)“

Ministerstvo financí připravilo oznámení soutěžního dialogu na „Integrovaný rozpočtový systém (IRS)“, které bylo zveřejněno v Informačním systému veřejných zakázek a na webových stránkách Ministerstva financí.

Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny bude jedním z klíčových systémů Státní pokladny v České republice. Základní vizí Státní pokladny je vybudování efektivně a transparentně fungujícího mechanismu řízení veřejných prostředků.

V rámci Integrovaného rozpočtového systému Státní pokladny bude probíhat příprava a aktualizace rozpočtu. Nový systém bude klíčovým nástrojem alokace příjmů a výdajů v ročních rozpočtech i v rozpočtových výhledech na všech úrovních řízení. Důležitá bude průběžná aktualizace dat v systému, která umožní okamžitý přehled o rozpočtu a jeho plnění. Se změnou informačního prostředí, kromě podstatně rychlejšího a podrobnějšího získávání informací, ministerstvo očekává i zefektivnění a zprůhlednění současných rozpočtových procesů přesně podle požadavků mezinárodních organizací. Všechny podstatné informace budou centralizovány, bude garantována jejich kvalita a umožněna účinná kontrola.

Pro projekt Integrovaného rozpočtového systému zvolilo ministerstvo zadávací řízení unikátní formou soutěžního dialogu. Tento institut na rozdíl od klasického řízení je transparentnější, umožňuje větší interakci zadavatele se zájemci účastnícími se soutěžního dialogu při vytváření návrhu řešení. Cílem soutěžního dialogu je získat nejvhodnější návrh komplexního řešení Integrovaného rozpočtového systému Statní pokladny a následně nejvhodnější nabídku na jeho implementaci a provoz.


Zadávací řízení probíhající:

zveřejněných zadavatelem MF v informačním systému (Centrální adresa, dále jen „CA“)  dle zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a v informačním systému (Portál o veřejných zakázkách a koncesích - provozovatel subsystému informačního systému, dále jen „US IS VZ“) dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Název veř. zakázky

Integrovaný rozpočtový systém Státní pokladny (IRS SP)

Druh zad. řízení Soutěžní dialog
Zveřejnění na USISVZ 15.12. 2006
Evidenční číslo 60003612
Lhůta pro podání žádosti o účast 11. ledna 2007 do 10.00 hod
Související dokumenty  Informace pro zájemce o veřejnou zakázku, Vzor krycího listu o účast v soutěžním dialogu

Aktualizováno: ke dni 15.12. 2006

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.