CZ EN

Ministerstvo financí hostilo konferenci „Dobrovolnické organizace a ochrana obyvatelstva“

Ministr financí ČR Vlastimil Tlustý se dnes stal hostitelem konference „Dobrovolnické organizace a ochrana obyvatelstva“, které se na Ministerstvu financí zúčastnilo zhruba sto zástupců dobrovolných hasičů a záchranářů z celé České republiky. Ministr konferenci uspořádal jako součást své dlouhodobé masivní podpory této problematiky.

„Moderní státy mohou být ohroženy nejen finanční krizí, ale také celou řadou bezpečnostních rizik. Nejde přitom jen o v poslední době velmi skloňovaný terorismus, stálá pozornost musí být také věnována rizikům provozních havárií, otázkám živelných pohrom a epidemií. V rámci ochrany obyvatel je nezbytné na taková bezpečnostní rizika správně reagovat. Proto je potřeba se na ně hlavně preventivně připravit, i když někdy jde o obtížně předvídatelné události,“ uvedl dnes ministr financí Vlastimil Tlustý.

„Vítáme iniciativy pana ministra financí Vlastimila Tlustého a jeho zájem o řešení materiálního zabezpečení dobrovolných záchranářů. Bohužel stáří a stav některé techniky v současné době neumožňuje její bezpečné použití při zásahu,“ řekl Jan Jelínek, velitel zásahové jednotky dobrovolných záchranářů v Protivíně.

Klíčová je proto programová a finanční podpora aktivit, které posilují schopnost občanů zodpovídat za sebe a být solidární k ostatním. „Je nutné nastartovat a udržet aktivity, které v každém místě naší země budou prohlubovat solidaritu a sousedské vazby. To se ukázalo jako klíčový nedostatek například v New Orleans po hurikánu Katrina. Do všech preventivních a cvičných kroků je potřeba vtáhnout maximální množství občanů,“ řekl dále Vlastimil Tlustý.

Podle jeho slov se to neobejde bez celostátního programu, který bude podobné aktivity propagovat a koordinovat. Začít je podle něj možné například s postupným budováním čistě praktického systému přípravy občanů k obraně a ochraně, který zatím v ČR chybí. Podpora musí směřovat zejména ke stávajícím dobrovolnickým organizacím, které tvoří jednotky a sdružení dobrovolných hasičů a záchranářů. To pak umožní například lepší součinnost s profesionálními jednotkami při konkrétních událostech. „V tomto případě je investice do prevence vysoce efektivní, protože je prokázáno, že správný systém sebeochrany obyvatelstva výrazně minimalizuje dopad na životy a zdraví lidí i na majetek a životní prostředí,“ uzavřel ministr Vlastimil Tlustý.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.