CZ EN

Daňová úleva z titulu realizace projektů na výzkum a vývoj

Za zdaňovací období započaté v roce 2005 mohli poplatníci daní z příjmů v ČR poprvé uplatnit odčitatelnou položku od základu daně z příjmů ve výši 100% nákladů vynaložených na realizaci projektů na výzkum a vývoj. Účelem zavedení této odčitatelné položky bylo poskytnutí nepřímé podpory rozvoje vědy a výzkumu poplatníkům, kteří tyto činnosti provádějí.

Z předběžných statistických údajů vyplývá, že daňovou výhodu využilo více než 500 poplatníků, což je však nižší počet subjektů, než které výzkum a vývoj provádějí. Z uvedeného důvodu se nenaplnily ani předběžné odhady dopadu do státního rozpočtu, který z dosud získaných statistických údajů činí při uplatnění odečtu cca 3,2 mld. Kč znamená snížení daňového inkasa o cca 0,83 mld. Kč. Důvodem je mimo jiné skutečnost, že část odčitatelné položky ve výši nad 0,6 mld. Kč poplatníci v roce 2005 nevyužili z titulu vykázané ztráty. Přímá podpora formou dotací je poskytována na značnou část projektů započatých před rokem 2005, ze strany poplatníků je však zřejmá obezřetnost a opatrnost při uplatňování zcela nového daňového institutu.
 
Obdobných nástrojů daňového zvýhodnění využívá v různé podobě 15 členských států EU. Jelikož dosavadní zkušenosti ukázaly, že forma daňové pobídky je efektivní a transparentní, Evropská komise v maximální míře podporuje její další rozvoj.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář