CZ EN

Česká republika čerpá prostředky na první schválené projekty z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu

Česká republika má první podpořené projekty, jejichž předkladatelé čerpají grant z Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy odeslalo v 1. Výzvě ke schválení do Bruselu celkem 39 individuálních projektů v celkové výši 22,980 mil. EUR. V rámci vyhlášených prioritních oblastí v této výzvě byl předložen největší počet žádostí  do priority Uchování evropského kulturního dědictví a priority Ochrana životního prostředí. „Do 15. listopadu 2006 schválil Výbor finančních mechanismů EHP a Norské ministerstvo zahraničních věcí 15 projektů z České republiky. Další schválené projekty můžeme očekávat v nejbližší době,“ říká první náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Před několika týdny bylo ukončeno přijímání projektů do 2. Výzvy. „Podle počtu předložených žádostí je zřejmé, že zájem o podporu z Finančních mechanismů ve 2. Výzvě několikanásobně vzrostl. Zatímco v minulém roce předložili žadatelé celkem 165 žádostí, v letošním roce obdržela příslušná kontaktní místa v krajích dohromady více než 350 žádostí o grant,“ upozorňuje Tomáš Zídek.

Projekty předložené do 2. Výzvy budou nejprve posouzeny českými experty a doporučeny Monitorovacím výborem k zaslání Kanceláři finančních mechanismů do Bruselu.  Konečné rozhodnutí o udělení / neudělení  grantu a stanovení výše grantu bude  dáno rozhodnutím Výboru finančních mechanismů EHP a Ministerstva zahraničních věcí Norska. „První schválené projekty z této Výzvy můžeme očekávat někdy ve druhé polovině příštího roku,“ uzavírá Tomáš Zídek.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finančních mechanismů EHP/Norska: www.eeagrants.cz.


Související informace:
  • Výzva č. 1 - SCHVÁLENÉ  PROJEKTY k 15.11.2006
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.