CZ EN

Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven v prvním pololetí 2006

Vláda se na svém středečním zasedání zabývala „Informací o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2006“.

Jak vyplývá z této informace, do hospodaření zdravotních pojišťoven se na straně příjmů  pozitivně promítly legislativní změny přijaté zákonem č.117/2006 Sb. (kterým se k 1. dubnu t.r. změnily některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění) a navíc i mimořádné posílení příjmů ve výši 5,5 mld. Kč formou dvou předsunutých plateb státu. O tyto prostředky však jsou již nyní, v souladu se zákonnými předpisy kráceny platby státu postupně ve 4 měsících druhého pololetí 2006. Nejvíce se to projeví na hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny, která k 30. červnu 2006 vykazovala závazky po lhůtě splatnosti okolo 5 mld. Kč. V důsledku vrácení předsunutých plateb se u VZP očekává, že na konci roku 2006 vzroste stav závazků po lhůtě splatnosti na 7 - 8,5 mld. Kč. V porovnání s koncem roku 2005 přesto dochází ke zlepšení o 2 – 3,5 mld. Kč.

Ostatní zdravotní pojišťovny k 31.12.2006 výskyt závazků po lhůtě splatnosti  nepředpokládají, a to i přesto, že jejich hospodaření bylo ve většině případů negativně ovlivněno zavedením stoprocentního přerozdělování příjmů. Toto přerozdělení však definitivně odstranilo nerovnosti přístupu k VZP a některým zaměstnaneckým zdravotním pojišťovnám.

V prvním pololetí letošního roku v ČR působilo v ČR devět zdravotních pojišťoven – Všeobecná zdravotní pojišťovna a osm zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Celkový objem jejich příjmů za šest měsíců roku 2006 činil 93,7 mld Kč, což je o 12,6 procenta více než ve srovnatelném období roku 2005. Tento nárůst byl způsoben jak navýšením plateb státu za pojištěnce, tak mimořádným vlivem druhé předsunuté platby státu, která se v prvním pololetí roku 2005 nekonala. Výdaje zdravotních pojišťoven dosáhly 92,2 mld Kč, což je o 11,2 procenta více než v roce 2005. Kladné saldo je však pouze přechodné a bude v průběhu druhého pololetí snižováno a u některých pojišťoven přejde do záporných hodnot. Počet pojištěnců dosáhl k 30.6.2006 celkem 10 292 032 osob. Je to o 4 354 méně než v roce 2005.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.