CZ EN

Vláda schválila změny ve stanovení kapitálových požadavků na banky a další instituce

Vláda na svém dnešním zasedání schválila návrh zákona, který mění dosavadní zákony upravující stanovení kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky s cennými papíry.   

Návrh zákona, jehož účinnost je předpokládána od 1. ledna 2007, do českého prostředí implementuje evropské směrnice, které upravují přístup k činnosti úvěrových institucí a kapitálovou přiměřenost investičních podniků a úvěrových institucí. Tyto směrnice jsou evropskou adaptací dohody o kapitálových požadavcích označované jako „Basel II“ a nahrazují úpravu kapitálové přiměřenosti vycházející z dohody „Basel I.“

Základní změnou navrhovanou v novém zákoně je zavedení speciálních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků, detailnější úprava systémů řízení rizik a rozpracování povinností dodržovaných v konsolidačních celcích. Používání speciálních přístupů, které bude schvalovat Česká národní banka, umožní bankám, kampeličkám (spořitelním a úvěrním družstvům), institucím elektronických peněz a obchodníkům s cennými papíry více zohlednit rizikovost klientů, což se projeví zejména při poskytování úvěrů. Nová úprava umožní zohlednit i rizikovost ostatních transakcí.

Návrh zákona rovněž upravuje možnost připojit se k žádosti o schválení speciálních přístupů podané mateřským podnikem v jiném členském státě Evropské unie. Nově je upravován požadavek krytí tzv. operačního rizika, což je riziko vyplývající z činnosti daného subjektu, které souvisí s vnitřními i vnějšími vlivy. Může se týkat např. jak případné defraudace zaměstnanci, tak třeba živelné pohromy. Upravována je též činnost ratingových agentur, které   poskytují úvěrové hodnocení klientů (rating). Regulované subjekty musí mít odpovídající řídicí a kontrolní systém přiměřený rozsahu činnosti daného subjektu. Zároveň budou   povinny zveřejňovat informace o své činnosti, o svých akcionářích i konsolidačních celcích, do kterých patří. Budou muset informovat i o své finanční situaci a o plnění pravidel obezřetného podnikání.

Pro rok 2007 umožňují přechodná ustanovení postupovat i podle dosavadní úpravy, od roku 2008 lze používat pouze úpravu novou. K zákonu bude vydána prováděcí vyhláška České národní banky, jejíž návrh je zveřejněn na Internetu České národní banky. Návrh zákona je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva financí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.