CZ EN

Ministr financí jmenoval nového náměstka

Novým náměstkem ministra financí byl 8.11.2006 jmenován Ing. Milan Šimáček. Dosud pracoval jako poradce bankovní rady České národní banky. Mezi lety 2000 – 2005 byl členem prezidia Komise pro cenné papíry, předtím pracoval na Burze cenných papírů Praha a do roku 1994 na Ministerstvu pro privatizaci a správu národního majetku. Působí rovněž na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ing. Milan Šimáček vystudoval obor ekonomika a řízení na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického. Absolvoval také řadu kurzů a stáží s tematikou finančních trhů (mj. na US Securities Commission nebo Federal Reserve Bank).

Ing. Milan Šimáček bude mít na Ministerstvu financí na starosti zejména finanční trh.

Nově jmenovaný náměstek bude řídit a koordinovat oblast analýzy, legislativy a rozvoje finančního trhu. Do jeho působnosti bude spadat také státní kontrola v této oblasti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář