CZ EN

Koordinací příprav zavedení eura v ČR byl pověřen Petr Očko

Vláda na svém včerejším zasedání pověřila koordinací příprav zavedení eura Petra Očka z Ministerstva financí. Petr Očko jako pověřený národní koordinátor zavedení eura bude řídit proces příprav zejména v rámci Národní koordinační skupiny pro zavedení eura (NKS), která byla zřízena za účelem přípravy hladkého zavedení jednotné evropské měny v České republice.

Pověření Petra Očka, tedy nestranického odborníka, funkcí národního koordinátora má procesu příprav na zavedení eura dát novou dynamiku a zajistit mu potřebnou kontinuitu.  „Považuji za důležité pokračovat v  započatých v přípravách bez ohledu na datum zavedení eura. Zkušenosti zemí eurozóny ukazují, že včasné a kvalitní přípravy snižují náklady a omezují rizika celého procesu. Mnoho práce již bylo v minulém období vykonáno,  brzy budeme mít k dispozici první verzi Národního plánu zavedení eura a otevřeme diskusi všem klíčovým aktérům, kterých se zavedení eura dotkne,“ řekl Petr Očko.

Odklad data zavedení eura za rok 2010, na němž se shodla vláda, chce pověřený národní koordinátor využít k tomu, aby plán zavedení eura u nás ve větší míře odrážel shodu zainteresovaných stran a byl kvalitním podkladem pro veřejnou i soukromou sféru  a pro všechny občany. „Hlavními zásadami dalšího procesu příprav na zavedení eura bude transparentnost procesu, zainteresování všech relevantních účastníků a především snaha, aby zavedení eura prospělo všem občanům,“ uvedl Petr Očko. Zavést euro bude možné poté, co bude Česká republika plnit tzv. maastrichtská kritéria a česká ekonomika bude připravena na vstup do eurozóny. „Zavedení eura v České republice je nicméně závazek plynoucí z našeho členství v Evropské unii,“ připomněl pověřený národní koordinátor.

 


Doplňující osobní informace:

  • Petr Očko se narodil 22. dubna 1976 v Bohumíně. Je expertem v oblasti evropské ekonomické integrace. Na ministerstvu financí se od roku 2001 věnoval oblasti strukturálních fondů Evropské unie a od roku 2004 pracoval jako poradce náměstka ministra financí pro oblast finančního trhu. Od února 2006 pak zastupoval národního koordinátora zavedení eura v ČR a vedl Organizační výbor Národní koordinační skupiny pro zavedení eura. Není členem žádné politické strany.
  • Petr Očko vystudoval evropskou integraci na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na Univerzitě Karlově v Praze vyučuje informační ekonomiku a management a spolupracuje na projektech podporujících informační vzdělávání. 
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář