CZ EN

Aktualizace emisního kalendáře státních dluhopisů na IV. čtvrtletí 2006

Ministerstvo financí provedlo k dnešnímu datu aktualizaci emisního kalendáře státních dluhopisů na IV. čtvrtletí 2006 v reakci na navýšení hrubých výpůjčních potřeb vlády v roce 2006 o cca 19 mld. Kč oproti původně plánovaným 155,5 mld. Kč ve Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2006.

Jak bylo uvedeno v zářijové Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2006 (.PDF, 304 kB), toto navýšení je způsobeno zejména rozhodnutím o předsplacení závazku ze státní záruky ve prospěch ČNB z roku 1997 ještě do konce roku 2006, oproti původní splatnosti v roce 2007. Závazek bude pokryt emisí státních dluhopisů podle zákona č. 547/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a financování dopadu z dělení  majetku České a Slovenské Federativní republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky.

Do kalendáře byly zařazeny dvě dodatečné emise,  8. tranše Dluhopisu  České republiky 2005-2020 ve výši 7 mld. Kč a historicky první  tranše  Dluhopisu České republiky 2006-2036 ve výši 8 mld. Kč.  Mění se datum vydání 7. tranše Dluhopisu České republiky 2005-2020 z 4.12.2006 na 20.11.2006,   8. tranše  Dluhopisu České republiky 2005-2020 bude vydána 11.12.2006. Dne 4.12.2006 bude  vydána 1. tranše Dluhopisu České republiky 2006-2036.

Aktualizace vychází zejména ze zveřejněných strategických cílů v oblasti řízení refinančního rizika státního dluhu a ze současné situace na domácím finančním trhu.

 

Aktualizovaný emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 4. čtvrtletí 2006:

  • Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na 4. čtvrtletí roku 2006
  • Issuance Calendar for 4. Quarter of 2006 (anglická verze)

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář