CZ EN

Vláda vyhodnotila plnění maastrichtských kritérií

Vláda včera projednala a přijala dva klíčové dokumenty pro zavedení eura v České republice: analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ a materiál „Volba scénáře zavedení eura v České republice“.

Analýza plnění maastrichtských kritérií a ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. V souladu se Strategií přistoupení ČR k eurozóně (2003) po zvážení všech okolností vláda rozhodla, že Česká republika nebude usilovat o vstup do kurzového mechanizmu ERM II v roce 2007. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že ke vstupu do eurozóny dojde později než ve strategii uvedeném orientačním datu 2009-2010.

Česká republika v současnosti nesplňuje kritérium schodku vládních financí a ze střednědobého fiskálního výhledu vyplývá, že k poklesu pod kritickou hodnotu 3% HDP udržitelným způsobem do roku 2008 nedojde. Nejde jen o dlouhodobou stabilizaci veřejných rozpočtů na úrovni výrazněji pod 3% referenční hodnotou, tj. otočení dosavadních negativních trendů a zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů, ale také o zabezpečení proticyklického působení fiskální politiky.

Na nejbližší roky bude vývoj inflace zatížen některými administrativními opatřeními, které snižují pravděpodobnost splnění maastrichtského kritéria cenové stability v situaci, kdy je toto kritérium ze strany institucí EU interpretováno velmi striktním způsobem. Odklad účasti v ERM II na dobu, kdy již budou dokončeny významné harmonizační úpravy nepřímých daní, je proto opodstatněný i z tohoto pohledu. Po dosažení pevné politické shody na termínu zavedení eura si plnění kritéria cenové stability v současné interpretaci zřejmě vyžádá rozhodnutí ČNB o snížení inflačního cíle z dnešní úrovně 3 %.

Analýzy ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou ukazují, že z hlediska připravenosti na přijetí jednotné měny euro dochází v některých směrech k pozitivnímu vývoji. Jedná se zejména o další postup reálné ekonomické konvergence včetně mírného přiblížení cenové hladiny (tj. česká cenová hladina se postupně přibližuje k průměrné úrovni ekonomik eurozóny), směrem k průměru eurozóny se posouvá i struktura finančního trhu,  bankovní sektor dosahuje vysokou míru stability a dochází k dílčím zlepšením v podmínkách pro podnikání. Na druhé straně však stále trvají rizika odlišného cyklického vývoje české ekonomiky od průměrné úrovně ekonomik eurozóny a nadále velkého rozdílu v cenové hladině. Oblastí vyžadující provedení reformních kroků zůstává trh práce. Zvýšení pružnosti trhu práce stále představuje – vedle fiskálních reforem – jednu ze základních výzev pro další období.

Druhý materiál projednaný vládou „Volba scénáře zavedení eura v České republice“ znamená rozhodnutí o technickém aspektu vstupu do eurozóny. Na základě doporučení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura vláda včera rozhodla, že euro bude zavedeno v České republice jednorázově, tzv. velkým třeskem, tedy zároveň v bezhotovostní i v hotovostní podobě. Tato volba nesouvisí s termínem zavedení eura. Rozhodnutí o scénáři však bylo vhodné učinit co nejdříve, především z důvodů zvýšení jistoty bankovního a podnikatelského sektoru o technických detailech zavedení eura v České republice v těch aspektech, které nejsou závislé na termínu vstupu České republiky do eurozóny. Díky rozhodnutí o scénáři bude především možno dokončit Národní plán zavedení eura v České republice, který má být předložen vládě do konce roku 2006.
O volbě scénáře zavedení eura Ministerstvo financí blíže informuje v samostatné tiskové zprávě věnované této problematice. 

Dokumenty


Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2006

  • Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Schválený vládou ČR dne 25. října 2006

Volba scénáře zavedení eura v ČR

  • Materiál schválený vládou ČR dne 25. října 2006. Materiál zpracovaný Národní koordinační skupinou (NKS) pro zavedení eura ke dni 30. června 2006.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.