CZ EN

Vláda vyhodnotila plnění maastrichtských kritérií

Vláda včera projednala a přijala dva klíčové dokumenty pro zavedení eura v České republice: analýzu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“ a materiál „Volba scénáře zavedení eura v České republice“.

Analýza plnění maastrichtských kritérií a ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou hodnotí připravenost České republiky pro vstup do kurzového mechanismu ERM II a pro následné přijetí jednotné měny euro. V souladu se Strategií přistoupení ČR k eurozóně (2003) po zvážení všech okolností vláda rozhodla, že Česká republika nebude usilovat o vstup do kurzového mechanizmu ERM II v roce 2007. Z tohoto rozhodnutí vyplývá, že ke vstupu do eurozóny dojde později než ve strategii uvedeném orientačním datu 2009-2010.

Česká republika v současnosti nesplňuje kritérium schodku vládních financí a ze střednědobého fiskálního výhledu vyplývá, že k poklesu pod kritickou hodnotu 3% HDP udržitelným způsobem do roku 2008 nedojde. Nejde jen o dlouhodobou stabilizaci veřejných rozpočtů na úrovni výrazněji pod 3% referenční hodnotou, tj. otočení dosavadních negativních trendů a zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů, ale také o zabezpečení proticyklického působení fiskální politiky.

Na nejbližší roky bude vývoj inflace zatížen některými administrativními opatřeními, které snižují pravděpodobnost splnění maastrichtského kritéria cenové stability v situaci, kdy je toto kritérium ze strany institucí EU interpretováno velmi striktním způsobem. Odklad účasti v ERM II na dobu, kdy již budou dokončeny významné harmonizační úpravy nepřímých daní, je proto opodstatněný i z tohoto pohledu. Po dosažení pevné politické shody na termínu zavedení eura si plnění kritéria cenové stability v současné interpretaci zřejmě vyžádá rozhodnutí ČNB o snížení inflačního cíle z dnešní úrovně 3 %.

Analýzy ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou ukazují, že z hlediska připravenosti na přijetí jednotné měny euro dochází v některých směrech k pozitivnímu vývoji. Jedná se zejména o další postup reálné ekonomické konvergence včetně mírného přiblížení cenové hladiny (tj. česká cenová hladina se postupně přibližuje k průměrné úrovni ekonomik eurozóny), směrem k průměru eurozóny se posouvá i struktura finančního trhu,  bankovní sektor dosahuje vysokou míru stability a dochází k dílčím zlepšením v podmínkách pro podnikání. Na druhé straně však stále trvají rizika odlišného cyklického vývoje české ekonomiky od průměrné úrovně ekonomik eurozóny a nadále velkého rozdílu v cenové hladině. Oblastí vyžadující provedení reformních kroků zůstává trh práce. Zvýšení pružnosti trhu práce stále představuje – vedle fiskálních reforem – jednu ze základních výzev pro další období.

Druhý materiál projednaný vládou „Volba scénáře zavedení eura v České republice“ znamená rozhodnutí o technickém aspektu vstupu do eurozóny. Na základě doporučení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura vláda včera rozhodla, že euro bude zavedeno v České republice jednorázově, tzv. velkým třeskem, tedy zároveň v bezhotovostní i v hotovostní podobě. Tato volba nesouvisí s termínem zavedení eura. Rozhodnutí o scénáři však bylo vhodné učinit co nejdříve, především z důvodů zvýšení jistoty bankovního a podnikatelského sektoru o technických detailech zavedení eura v České republice v těch aspektech, které nejsou závislé na termínu vstupu České republiky do eurozóny. Díky rozhodnutí o scénáři bude především možno dokončit Národní plán zavedení eura v České republice, který má být předložen vládě do konce roku 2006.
O volbě scénáře zavedení eura Ministerstvo financí blíže informuje v samostatné tiskové zprávě věnované této problematice. 

Dokumenty


Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou – 2006

  • Dokument připravený Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou. Schválený vládou ČR dne 25. října 2006

Volba scénáře zavedení eura v ČR

  • Materiál schválený vládou ČR dne 25. října 2006. Materiál zpracovaný Národní koordinační skupinou (NKS) pro zavedení eura ke dni 30. června 2006.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář