CZ EN

Experti diskutují o přípravě ČR na předsednictví v Radě EU

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá ve dnech 24.-25. října 2006 seminář „Příprava na předsednictví v Radě EU,“ kterého se účastní národní experti zastupující Českou republiku, Francii a instituce EU. Seminář je mj. zaměřen na diskuzi o vývoji agendy předsednictví v hospodářské a finanční oblasti a o možných prioritách českého předsednictví. 1. náměstek ministra financí Tomáš Zídek v úvodu zdůraznil význam vnitrostátní koordinace a spolupráce ústředních orgánů státní správy při přípravě na historicky první předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. „Předsednictví je pro Českou republiku významnou příležitostí prezentovat se na mezinárodní úrovni a interpretovat svůj postoj k projednávaným záležitostem nejen v Evropě, ale i ve světě,“ řekl Tomáš Zídek. Česká republika bude ze své pozice předsednické země řídit veškerý chod Unie, pořádat a vést všechna zasedání Rady na úrovni ministrů a jednání jejích četných pracovních skupin, určovat agendu zasedání, vypracovávat přijatelné návrhy kompromisů a hledat věcná řešení problematických úkolů.

Ministerstvo financí se bude v průběhu českého předsednictví, které připadá na 1. pololetí roku 2009, podílet na tvorbě jeho obsahové stránky za oblast hospodářství a financí, zajišťovat chod pracovních skupin Rady EU, plánovat a organizovat neformální jednání na území ČR. Z pozice správce státního rozpočtu bude Ministerstvo financí dohlížet na efektivní vynakládání finančních prostředků státní správy v souvislosti s aktivitami předsednictví. „Předávání informací o řízení evropské agendy a nastavení koordinačního mechanismu během předsednictví, které jsou hlavní náplní tohoto semináře, je pro nás v období příprav důležité, zejména pokud se jedná o spolupráci se zeměmi, jejichž předsednictví našemu předchází nebo na něj navazuje,“ dodal Tomáš Zídek. Návrh koordinačního mechanismu českého předsednictví, který bude předmětem středečního jednání vlády dne 25. října 2006, by měl fungovat na principu oddělenosti obsahové a organizační stránky předsednictví a ponechat dostatečnou míru samostatnosti dotčeným resortům pro přípravu neformálních jednání v jejich gesci.

Zástupci francouzského ministerstva hospodářství, financí a průmyslu a kanceláře vlády Francouzské republiky po oba dny semináře seznamují účastníky se zkušenostmi s výkonem francouzského předsednictví v Radě EU a informují o přípravě nadcházejícího předsednictví Francie plánovaného na druhou polovinu roku 2008.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.