CZ EN

Notifikace vládního deficitu a dluhu

Počátkem října odeslala Česká republika zastoupená Ministerstvem financí a Českým statistickým úřadem Eurostatu a Evropské komisi data o vládním deficitu a dluhu ČR za roky 2002 - 2006. Česká republika tím splnila jednu ze základních povinností každé členské země Evropské unie.

Notifikace vládního deficitu a dluhu jsou předkládány Eurostatu a Evropské komisi vždy k 1. dubnu a 1. říjnu a obsahují data o deficitu a dluhu vždy za čtyři uplynulé roky a pro běžný rok. Propočet je založen na metodice ESA 95. Maastrichtská kritéria udržitelnosti veřejných financí jsou následující: výše vládního deficitu by neměla překročit 3 % HDP, výše vládního dluhu by neměla činit více než 60 % HDP.

ČSÚ údaje zpracoval za léta 2002 – 2005. Podle těchto dat činil v roce 2005 vládní deficit ČR 107,6 mld. Kč, tj. 3,6 % HDP a vládní dluh 903,5 mld. Kč, tedy 30,4 % HDP. Deficit je tak o 1,2 procentního bodu nižší než cíl stanovený v Konvergenčním programu z roku 2005.

Predikce vývoje v běžném roce je v kompetenci Ministerstva financí. Pro rok 2006 je vládní deficit odhadnut na 110,6 mld. Kč, tj. 3,5 % HDP. Tato predikce vládního deficitu je o 0,3 procentního bodu nižší než bylo původně projektováno v Konvergenčním programu. Ve srovnání s tímto dokumentem je lepší výsledek odhadován u hospodaření místních rozpočtů   a zdravotních pojišťoven. Výše odhadovaného vládního dluhu dosahuje 981 mld. Kč, tj. 30,6 % HDP.

Odeslaná data jsou následně posuzována Eurostatem. Oficiálně jsou publikována do třech týdnů po jejich zaslání členskými zeměmi. K jejich zveřejnění tak dojde 23. října t.r. Vzhledem k těmto skutečnostem zatím nelze uvedená data považovat za definitivní.

 

 


Rozdíly mezi výsledky vládního deficitu a dluhu odeslanými Eurostatu v říjnu a v dubnu letošního roku vysvětluje ČSÚ na adrese:
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/notifikace_vladniho_deficitu_a_dluhu_20061002 
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.